Kungligt besök på Akademiska av Prins Daniel

Program 8 mars 2017 Seminarium i anslutning till World Kidney Day 10.30 – 12.00 Symposium, Grönwallsalen, ing. 70, Akademiska sjukhuset

På onsdagen fick Akademiska sjukhuset kungligt besök. Prins Daniel Westling träffade en patient som liksom han, fått en ny njure.

Anledningen till Prinsens närvaro är ett seminarium om njurtransplantation och organdonation med syfte att uppmärksamma Världsnjurdagen 9 mars.

Prins Daniel är själv njurtransplanterad och beskyddare av organisationen MOD (Mer organdonation) samt International Society of Nephrology.

Prins Daniel startade dagen med att lyssna på föredrag om det senaste inom transplantationsforskningen och de framsteg som görs. Det var flera forskare och läkare som berättade några minuter i var och det var mer som en föreläsning. Jag fick lära mig massor denna dag.

Efter lunch fick han en pratstund med en ung patient som drabbades av njurinflammation. Prins Daniel var redan sen till föreläsningen pga av vädret så vi stod lite efter schemat. Han kom 15 min sen till ingång 85 D 6 trappor upp.

När prinsen, något försenad, kom in på transplantationsavdelning 85 D2 på stod Vilma Gustavsson, 15 år, och väntade innanför dörren. Akademiska sjukhusets presschef talade om för oss att hon nu var här så vi alla fick träffa henne en kort stund innan Prins Daniel prata med henne.

Vilma Gustavsson, 15 år

Hon fick en ny njure av sin pappa för knappt ett år sedan och berättade för prinsen och en stor åhörarskara att hon mår bra och att hon kan leva som vanligt.

 

Prins Daniel har också fått lära sig massor precis som jag och han fick frågan om han hade lärt sig något. Nedan är hans svar:

– Ja, det tycker jag. Det har varit relevanta föredrag där man tagit upp flera saker som jag inte känt till. Det är också kul att Akademiska ligger så i framkant.

Varför ska man donera organ?

– Man kan tänka så här: om jag råkade ut för en olycka – skulle jag vilja ha en annan människas organ? Om man svarar ja, så tycker jag att man ska donera.

Film om prins Daniel och kronprinsessan Victoria

Daniel Westling är själv njurtransplanterad och beskyddare av organisationen MOD (Mer organdonation) samt International Society of Nephrology. Prins Daniel sa även under föreläsningen om att man inte får se ner på en människa som väljer att inte vara donator. Han berättade att man nästan själv måste råka ut för det eller ha någon anhörig för att känna med andra människor gällande donation. Själv tror jag att man bör göra en film om honom och kronprinsessan Victoria hur hon led när han opererades och på det sättet väcka känslor hos människor. Folk påverkas mycket av filmer om de inte har någon nära anhörig som är drabbad.

Prins Daniel fick med anledning av detta även besvara en tredje fråga, utan att det var sanktionerat av hovet.

Minns du vad du tänkte när du fått en ny njure?

– Att jag haft väldig tur. Jag känner mig otroligt frisk och pigg i dag. Det kan man också säga, att det går bra för de flesta.

Symposium betyder akademiska konferenser och nedan ser ni vilka som föreläste denna dag.

Tema: Organdonation och transplantation/Transplantationsforskning i Uppsala

Moderator: Bengt Fellström, njurmedicin, Akademiska sjukhuset

Peter Stenvinkel Njurmedicin, Karolinska institutet Kronisk njursvikt – ett globalt folkhälsoproblem

Helene Malm Transplantationssektionen, Akademiska sjukhuset Transplantationsverksamhet i Uppsala

Stefan Ström Regionalt donationsansvarig läkare, Uppsala-Örebroregionen DCD – en möjlighet för fler att donera sina organ efter döden

Anders Milton Statlig utredare Vad innebär utredningen? Vad händer nu?

Cecilia Hielte Kallenberg Styrelseledamot i Mer organdonation MOD:s donationsfrämjande arbete

Tomas Lorant Transplantationssektionen, Akademiska sjukhuset Den sensitiserade organmottagaren. Vad kan vi göra idag?

Inga Soveri Njurmedicin, Akademiska sjukhuset Hjärt-kärlsjukdom vid uremi och efter transplantation

Vivan Hellström Transplantationssektionen, Akademiska sjukhuset Ett multidisciplinärt omhändertagande av transplanterade patienter med cancer

Gunnar Tufveson Transplantationssektionen, Akademiska sjukhuset Klinisk pancreas- och öcellstransplantation som behandling av diabetes

Daniel Espes Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset Experimentella studier kring transplantation som behandling av diabetes