Min Konfirmation med självaste ärkebiskopen Antje Jackelen

Tänk att jag har blivit både döpt och konfirmerad av självaste ärkebiskopen Antje Jackelen på påskmässan i Domkyrkan inför flera tusen besökare.

 

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare. Hon leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet – men utan att bestämma över stiften och biskoparna. Ärkebiskopen är också biskop i Uppsala stift tillsammans med biskop Ragnar Persenius.

Om ärkebiskop Antje Jackelén

Antje Jackelén installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

Ärkebiskopen Antje Jackelen sedan 2014

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Från 2007 till ärkebiskopsvigningen 15 juni 2014 tjänade hon som biskop i Lunds stift.

Antje Jackelén har gjort sig känd som en flitig samhällsdebattör redan under sin tid som biskop i Lunds stift. Hon menar att religion och samhälle hänger intimt samman. Via Twitter når ärkebiskopen idag tusentals följare med sina reflektioner och kommentarer.

Ärkebiskopen Antje Jackelen valspråk och vapen

Varje ärkebiskop antar ett valspråk och får ett personligt vapen med symbolik från den ärkebiskopens liv och gärning.

Ärkebiskopens valspråk – “Gud är större”

 

ärkebiskopen Antje jackelen

Sköldens kors kallas mantuanska. Varianten i biskopsvapnet är ett så kallat stickkors och syftar på pilgrimens kors, som med sin spetsiga del kan slås ner i marken varhelst hon vill förrätta sin andakt under vandringen. Korsen representerar teologi, tro och tillbedjan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *