Vill du slippa anställa en IT expert?

Vad innebär Molnbaserat ledningssystem?

AM System är en molntjänst som gör kvalitetssäkring och kvalitetsarbete enkelt. Med AM System skapar du ordning och reda i företagets arbete med underhåll, dokument och olika typer av ärenden. Nedan förklaras det lite bättre för oss som aldrig har hört talas om begreppet moln eller dimma i IT sammanhang.

molntjanster
Molntjänster eller dimmtjänster två sidor av ett mynt.

Vad är ett ledningssystem här kommer förklaringen?

Ett ledningssystem hjälper dig att få överblick och att lättare kunna ta rätt beslut. Hur gör man då för att enkelt kunna ta rätt beslut? Det innehåller principer för hur du planerar, leder, följer upp, utvärderar och förbättrar din verksamhet på ett systematiskt sätt. Du behöver inte längre tänka allt i detalj själv utan nu kan du får hjälp med etta på ett effektivt sätt. Ofta reglerar ISO-standarder hur ditt systematiska arbete bör se ut.

Du kan använda ett ledningssystem till att få överblick över till exempel ditt företags miljöarbete, kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. I ett företag så har anställda olika kompetens och på detta sett kan man även öka kompetensen genom att följa upp den systematiskt. Vilken form systemet sedan tar skiljer sig – vissa har det på papper, de flesta har det digitalt. AM System är en molntjänst som agerar komplett ledningssystem. Du kan testa denna tjänst konstadsfritt och sedan bestämma dig för om du vill fortsätta med denna tjänst eller inte. Våga prova dig fram när det ändå inte kostar dig något.

Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är ITtjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data.

Molntjänster är den term som valts på svenska för det engelska namnet cloud computing. Även termen it-moln förekommer. Kort och gott så handlar det om att du inte ska behöva anställa någon IT personal utan detta ska sköta på internet i stället.

Sponsrad inlägg

Lämna ett svar

Translate »