Vill du gå i kronprinsessan Victorias skor?

Valutahandel snabb väg till rikedom eller ruin. Att ta valutapositioner var till helt nyligen inte något för vanliga privatpersoner, men nu finns även den möjligheten.

Du kan nu prova valutahandeln och jag går igenom grundläggande kunskaper inom detta. Vill du även ta del av CMC Markets hemsida för att lära dig mer om valutahandeln samt att få prova dig fram.

Har föreläst många gånger om hur man bygger upp en ekonomi via internet.

Välj välkända företag

Om du tex har handlat med utländska aktier i år, oavsett om det är med Carlsberg i Danmark eller Coca-Cola i USA. Så har man på ett tydligt sätt fått känna på den stora betydelse valutakursens svängningar har för resultatet av placeringen.

Gör bara affärer med etablerade företag som du väl känner till. Gör aldrig affärer om de säger att du investerar lite och får stor vinst. Detta innbär att du har att göra med en mycke oserös mäklare. Med en svensk krona som åkt berg-och-dal-bana mot de flesta andra valutor har utvecklingen för kronan varit nästan lika viktig som för aktiekursen.

Lär dig lite om Valutahandel så att du kan gå i kronprinsessan Victorias skor.

Prova köp med vanlig valuta

Handlar man inte alls med aktier eller värdepapper räcker det med att man besöker ett växlingskontor för att köpa utländsk valuta till en resa för att få en inblick i hur lite eller mycket en svensk krona är värd.

Vad innebär over the counter?

Valutamarknaden är en så kallad OTC-marknad (”over the counter”), vilket betyder att det inte finns någon central börs där transaktionerna utförs. Och till skillnad från aktiemarknaden finns inte valutahandeln på en fysisk marknadsplats utan sker genom ett väl fungerande nätverk. De olika aktörerna i nätverket är sammanlänkade genom datorer och telefoner. Ingen handel med fysisk valuta sker, utan valutaposterna förs elektroniskt mellan olika banker och konton.

Köpa och sälja valuta

När man handlar valuta gör man alltid affärer i två olika valutor samtidigt, det vill säga man köper eller säljer en valuta mot en annan. När man köper en valuta går man ”lång” i den, och när du säljer en valuta går du ”kort”. På grund av valutatransaktionernas symmetri är du alltid lång i en valuta och kort i en annan. Valutors kurs noteras alltid parvis, exempelvis EUR/USD (euro/USA-dollar), vilket innebär att när en valuta ökar i värde (stärks) sjunker en annan i värde (försvagas).

Den första valutan i ett par kallas basvaluta, medan den andra kallas för motvaluta. Basvalutan är ”basen” för köpet/försäljningen. Om man till exempel köper EUR/USD så köper man euro och säljer samtidigt dollar. Så länge som positionen är öppen kommer dess värde att svänga i takt med marknadens växelkurs. Vill man stänga sin position måste man utföra en likvärdig och motsatt affär i samma valutapar, det vill säga för att stänga sin position om man är lång i en post EUR/USD måste man göra motsatsen och gå kort i en post EUR/USD.

Dyrast och enklaste sättet att köpa valuta

Det allra enklaste, men dyraste, sättet att handla valutor är att göra det med kontanter på ett växlingskontor, och knappast någon agerar så i syfte att tjäna pengar. Ett betydligt bättre tillvägagångssätt är att man skaffar ett valutakonto för dollar eller euro hos en bank, men detta kräver oftast ett relativt stort minimikapital.