Skip to content

Andlig mini kurs & Coffehouse by George

Ovan ser ni Anna ge healing åt kursdeltagarna. Detta var en minikurs där man fick prova på olika mediala behandlingsformer. Bioenergiterapi Detta är en metod som utarbetats av Boris Aranovich. Med hjälp av lätta beröringar och tankens kraft löser man upp blockeringar i kroppens  energiflöden. Shiatsu Är en japansk tryckmetod och ordet betyder “fingertryck”. Alltid när jagContinue reading “Andlig mini kurs & Coffehouse by George”