Använd smarta lönesystem och spar tid

Smarta lönesystem om du vill få mer tid för annat i stället för att slippa räkna ut löner? Har du funderat på att du dessutom kan tjäna pengar om du spar tid?

Det kostar att ha anställda som ska räkna ut lön och jobba inom lönekontoret. De pengar ni lägger på ert lönekontor kan ni lägga på andra trevliga saker. Tex kan ni hyra in en stand up komedi som kan lyfta personalen på era möten.

Vad är en godman?

En god man är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Vad är molntjänster?

T-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data.

Nedan några röster om Flex lån

Stina

Boendeassistent

Mycket enkelt att använda. Vi missar inga aktiviteter på boendet då allt dokumenteras och planeras genom programmet på ett effektivt sätt.

Pernila

Boendeassistent

Vi har infört en papperslös arbetsplats med flexlon.se som vår hjälp. Det är ett program som både är lätt att hantera och se vilka uppgifter som ska göras för det datum du väljer. Så istället för att ha lappar och rapportböcker att hålla reda på finns allt vi behöver på en plats