Sanningssökarna USF i Uppsala med medium & tarot tydare Maria Therese Agerhill

Jag har fått hem program för 2013 och där kan man se att medium Maria Therese Agerhill har seans 12 September och hon brukar vara ruskigt bra.

Hon har även givit ut boken Väck din mediala sida.

Sanningssökares Forum

Är ett ideellt forum. Forumets ändamål är att väcka intresse för att sprida kunskap om de vetenskapliga fakta, som talar för existens av en andlig dimension och för livets fortsättning efter den fysiska kroppens död. Att utan att vilja binda någon vid en viss trosbekännelse frahålla människans personligaansvar för tankar, ord och gärningar.