Photoshop

Samtliga personer i bilden är taget från en italiensk konstnär som kallar sig för Cornacchia.