Vill du att ditt namn blir historiskt? Nu har du chansen att låta ditt namn sväva över jorden, läs i texten hur!

I Uppsala så saknar 50 parker namn och nu får du chansen att ge förslag på namn till 13 av dem. Du kan ge förslag på namn och sända det till

Nedan ger jag förslag på namn som har anknytning till platsen historiskt sätt.

Gottsunda

Gottsunda (Orkestervägen/Musikvägen)

Mitt namnförslag: Gute parken (Gottsundas forna namn var just Gute som senare blev Gutte. Sund namnet kommer av att vattennivåerna var 5 meter högre än vad de är i dag.)

Luthagen (Hedströmska kilen)

Mitt namnförslag: Johan Luth park (Han var markägare 1646 och son till professor Olof Luth) Ovan ser ni Sverker skolan som ligger i Luthagen, mycket vacker byggnad.

Tuna backar (Tunabergs koloniområde)

Mitt namnförslag:  Gunnar Leche Parken (Då han var arkitekten bakom Tuna Backars hus där vissa i dag är K-märkte. Även Vaksalaskolan är ritad av Gunnar. Bland de vackraste byggnaderna i Uppsala med sin gröna fasad.)

Gränby (Liljefors torg)

Mitt namnförslag: Olof Gren park (Olof var domare år 1349 då Gränby skänktes till Uppsala domkyrka. Olof var då bosatt i Gränby som då hette Gren.)

Ulleråker

Ulleråker (Eva Lagerwalls väg/Gustav Kjelbergs väg)

Mitt namnförslag:  Astri Taube parken (Äldsta delen av Ulleråkers Sjukhus med en skulptur av Astri Taube) Hon var en svensk konstnär och dotter till hovkonstgjutaren Herman Bergman.

Boländerna (Stålgatan)

Mitt namnförslag: Gårdsparken (Då det förut fanns 19 gårdar här innan industrin tog plats)

Stadsskogen (Norbyvägen)

Mitt namnförslag: von Kraemer park (Under slutet av 1800-talet, mycket tack vare landshövding Robert von Kraemer samt Trädplanteringskommittén, anlades början till den förnäma park vi känner som Stadsträdgården idag.)

Nyby (Topseliusgatan)

Mitt namnförslag: 70 tals parken (Nyby är så pass ny att det börjades bygga på 70 talet)

Sävja (Sävjaskolan, Ölandsresan)

 Mitt namnförslag: pizzaparken (Det finns ingen köpcentrum i Sävja, utan de har mest närbutiker och pizzerior)

Södra Gottsunda (Frimansvägen)

Mitt namnförslag:

Svartbäcken (Gamla Uppsalagatan)

Mitt namnförslag: Fattigparken (På 1900 talet fanns här bara enkla bostäder och dessutom ett fattighus. Detta område var mest fattigt i Uppsala för att i dagens läge vara ett mycket attraktivt bostadsområde) Även en skönhetsdrottning kallad Svartbäckens ros var härifrån.)

Fattighuset

Gottsunda (Hugo Alfvéns väg/Rangströms väg)

Mitt namnförslag: Brottsunda parken (På 70 talet ansågs Gottsunda vara Europas mest brottsliga område)

Kvarngärdet (Kvarntorgstråket)

Mitt namnförslag: Emil i Lönnebergas park (Visste ni att han som spelade Emil i Lönneberga har gått i Kvarngärdetskolan? Emil spelades av Jan Ohlsson, född 3 juni 1962 i Uppsala, är en svensk tidigare barnskådespelare.