Entreprenörsskap hur känner man igen dem?

Bubblar ditt huvud ständigt av nya idéer och har du lite svårt att anpassa dig till ramar som andra människor sätter upp?

Vilken personlighet har entreprenörer

Utan att du själv har reflekterat över det kan du ha de egenskaper och den personlighet som krävs för att lyckas och bli framgångsrik som entreprenör. Entreprenörer ses ofta som lite egensinniga och udda av omgivningen. De kliver utanför ramarna för ett 8 – 17 jobb, startar företag och arbetar för sig själv istället.

Entreprenörer är nyfikna!

Många drivs av en aldrig sinande nyfikenhet inför olika ämnesområden och en vilja att hela tiden utvecklas. Det har och skrivs spaltmeter med tips om hur du blir en framgångsrik entreprenör och de är ofta bra råd som går att använda sig av. Men i slutänden är det inte tips från andra som avgör om du blir framgångsrik som entreprenör eller inte, det avgörs av dina personliga egenskaper.

Vilka risker tar entreprenörer?

Den mest utpräglade egenskapen hos en entreprenör är att personen ifråga vågar ta risker, inte är rädd för att misslyckas och har förmågan att resa sig igen efter en motgång. Den amerikanske marknadsföraren och skribenten AJ Agrawal jämför entreprenörer och kasinospelare. Han anser att framgångsrik kasinospelare har samma egenskaper som en entreprenör så om du anser att du har de grundläggande egenskaperna för entreprenörskap kan du ladda ner en för även att prova lyckan som kasinospelare.

En entreprenörs karaktärsdrag

Andra karaktäristiska drag för en entreprenör är förmågan att hushålla med pengar och en gedigen uthållighet. Det tar tid att starta ett företag och få det att bära sig. Alla som har drivit eget företag vet att det krävs mycket och hårt arbete innan det ens går att ta ut en liten lön. Om du lever för helgerna och semesterdagarna ska du tänka igenom det här med att starta eget både en och två gånger till, inte minst för din egen skull.

Entreprenörer är tävlingsmänniskor

En bra nyföretagare gillar dessutom förändring och är ofta lite av en tävlingsmänniska. Vinnarskallen hos en entreprenör är inte alltid utformad efter att komma först över mållinjen utan snarare för att nå de uppsatta målen. Att lyssna på och ta råd från andra är en annan viktig egenskap för en nyföretagare. En person som har egenskaperna för att bli en bra entreprenör vet att han eller hon inte alltid har rätt och att de aldrig blir fullärda.

Behövs en mentor?

Bakom varje framgångsrik entreprenör finns också det minst en mentor och mentorn är inte en person du följer på nätet. Vill du göra verkliga saker måste du också ha en mentor att träffa i verkliga livet. Den kanske absolut viktigaste egenskapen, både för blivande och etablerade entreprenörer, är passion för det du gör. Det är omöjligt att lägga ner all den tid och allt det arbete som krävs om du inte brinner för den vara eller tjänst som du säljer.