F.d talmannen Birgitta Dahl och kungahuset

I Kungaparet gav på tisdagskvällen den 18 januari 2011 middag på Kungliga slottet för Estlands president Toomas H. Ilves med maka Evelin Ilves, som avlägger ett tre dagar långt statsbesök i Sverige. Förra talmannen Birgitta Dahl var inbjuden med sin man Enn Kokk.

Jag mötte f.d talmannen Birgitta Dahl och hon hade inte sin man med sig. Hon är en Uppsalabo sedan länge tillbaka och har även fått sin examen 1960 på Uppsala universitet.

Rut Birgitta Dahl, född 20 september 1937 i Råda socken, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var riksdagsledamot 1969–2002, biträdande industriminister 1982–1987, miljö- och energiminister 1987–1990, miljöminister 1990–1991 samt svenska riksdagens talman 1994–2002. Dahl var under många år medlem i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott. Mellan 2005 och 2011 var hon ordförande för Unicef Sverige.