Skip to content

Visste du om att el är syntetisk energi medans Gud är biologisk energi?

Jag har börjat bibelskola på Svenska kyrkan för att jag tröttnade på livets ords bibelskola hur alla skulle tala i tungor. Innan kursen fick vi hem några frågor som vi skulle svara på och det har jag gjort nedan. Vår cirkelledare har själv skrivit en bok som ännu inte har givits ut som vi fårContinue reading “Visste du om att el är syntetisk energi medans Gud är biologisk energi?”