Skapa tydliga förhållanden med hiv-test

Spännande sexuella kontakter kan vara roliga, men leder ibland till ett riskabelt beteende. Det är vid sådana tillfällen en olyckshändelse kan hända, till exempel om kondomen skulle glida av eller gå sönder. Nästa morgon eller ibland några veckor senare kommer oron, tankarna och stressen. En infektion med HIV förändrar inte bara livet för den drabbade personen, men också för alla i dennes närmaste omgivning. Därför är det viktigt att göra ett HIV-test, för att få säkerhet. Om diagnosen är negativ är allt okej, men om testet visar positivt är det dags att söka hjälp.

 

Specialister på HIV behandlar sina patienter under resten av livet efter en grundlig undersökning. Beroende på antalet HI-virus och tidpunkten för infektionen, väljer läkarna vilka mediciner patienten behöver för en antiretroviral behandling, som kallas för ART eller kombinationsbehandling. Det är en kombination av flera olika mediciner, och med dessa läkemedel kan läkarna förlänga livet på patienterna och i många fall även helt förhindra att aids bryter ut.

Snabbtest – test för HIV utan att vänta

Behandling med rätt medicin är endast möjlig om infektionen faktiskt blivit diagnostiserad. Det grundläggande kravet på detta är ett HIV-test. Två typer av HIV-tester kan särskiljas: det snabba testet och laboratorietestet. De snabba testerna inkluderar hemmatest som http://www.hivtesthemma.se, som för närvarande går att köpa i Sverige via internet. Flera av våra europeiska grannar så som Frankrike och Storbritannien har också redan godkänt hemmatestet. Det är enkelt och snabbt – man beställer hem det via internet, får hem det med posten och gör det när det passar bäst. Ett stick i fingret, och ungefär tjugo minuter senare har du ett resultatet.

 

Läkare och infektionsmottagningar använder oftast de snabba testerna nu för tiden. Dessa tester kan upptäcka infektionen genom att mäta antikroppar mot HIV så tidigt som tre till sex veckor efter det antagna smittotillfället – även om det inte är fullt tillförlitliga vid det stadiet. Om man får ett positivt resultat av ett snabbtest kontrollerar därför rådgivningscentralen igen med ett laboratorietest. Detta kan användas för att upptäcka både antikropparna och HI-virusen själva. Men det tar några dagar att få resultatet, så många testpersoner föredrar den snabbare versionen. Efter tre månader är resultatet av ett snabbtest precis lika pålitligt som ett laboratorietest. Under denna tid har det producerats tillräckliga antikroppar för ett säkert testresultat.

Gratis laboratorietest eller köpa hemmatest?

Hälsomyndigheterna erbjuder laboratorietestet helt gratis i Sverige, och resultatet får man några dagar senare. Snabbtesterna som man gör hemma måste man dock köpa själv, men är helt anonyma och tar bara mellan 15 och 30 minuter. Man kan även göra dessa typer av snabbtester på olika mottagningar runt om i landet, även om man då oftast måste boka tid. Fördelen med snabbtesterna är att de är mycket tillförlitliga och har absolut anonymitet. Vilket HIV-test som en drabbad person väljer att göra, beror både på tiden för den möjliga infektionen, men även på hur snabbt och var patienten vill göra det.

 

Kommentera