Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Min Konfirmation med självaste ärkebiskopen Antje Jackelen

Tänk att jag har blivit både döpt och konfirmerad av självaste ärkebiskopen Antje Jackelen på påskmässan i Domkyrkan inför flera tusen besökare.

ärkebiskopen Antje Jackelen
ärkebiskopen Antje Jackelen

ärkebiskopen Antje Jackelen

ärkebiskopen Antje Jackelen
Här ser ni prästen Erik Eckerdal Boende i Uppsala. Han är präst sedan 2000 och har sedan några år tjänst vid Uppsala universitet där han skriver på en avhandling i ecklesiologi och ekumenik. Min avhandling undersöker grunden för de så kallade Borgågemenskapen som förenar Lutherska kyrkor i Norden och Baltikum med Anglikanska kyrkor i Storbritannien och Irland med stor betydelse för Svenska kyrkan. Jag disputerar den 22 september och återgår i tjänst som komminister i Knivsta pastorat 1 november.
ärkebiskopen Antje Jackelen
Prästen Jonas Lindberg har varit vår studieledare och var en fantastisk sådan. Han var verkligen lyhörd för våra frågor och behandlade alla med en otrolig stor respekt. Präst, journalist, författare och teologie doktor. Chef för stadsdelskyrkoenheten (sedan januari 2016) och komminister i Uppsala domkyrkoförsamling (sedan 2001). Ansvarig för lärande och andlig fördjupning med placering i Uppsala domkyrka. Tidigare kommunikationsansvarig med presskontakter och redaktörskap (2001-2010).
Sam Douhan är biträdande domkyrkokaplan. Domkyrkokaplan är en titel som kan ges till en av de präster som tjänstgör i en domkyrka som markering av att denne inom sin vanliga prästtjänst och som biträde till domprosten har särskilt ansvar för domkyrkans gudstjän stliv och funktion som stiftskatedral.

ärkebiskopen Antje jackelen

ärkebiskopen Antje jackelen

Bilen parkerade jag utanför Gustavianum samma ställe kungafamiljen brukar parkera. Jag känner att jag behöver samma immunitet.

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare. Hon leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet – men utan att bestämma över stiften och biskoparna. Ärkebiskopen är också biskop i Uppsala stift tillsammans med biskop Ragnar Persenius.

Om ärkebiskop Antje Jackelén

Antje Jackelén installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

Ärkebiskopen Antje Jackelen sedan 2014

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Från 2007 till ärkebiskopsvigningen 15 juni 2014 tjänade hon som biskop i Lunds stift.

Antje Jackelén har gjort sig känd som en flitig samhällsdebattör redan under sin tid som biskop i Lunds stift. Hon menar att religion och samhälle hänger intimt samman. Via Twitter når ärkebiskopen idag tusentals följare med sina reflektioner och kommentarer.

Ärkebiskopen Antje Jackelen valspråk och vapen

Varje ärkebiskop antar ett valspråk och får ett personligt vapen med symbolik från den ärkebiskopens liv och gärning.

Ärkebiskopens valspråk – “Gud är större”

Orden är hämtade ur Första Johannesbrevet 3:18-20 där det heter: ”Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.”

Det finns många tillfällen då vårt hjärta dömer oss för det vi tänkt, sagt och gjort eller för det som vi inte tänkt, sagt eller gjort. Ibland med rätta, ibland på falska grunder, men alltid med risken att vi förblir fångade i oss själva eller inkrökta i oss själva, som Martin Luther sade. Förvissningen att Gud är större än vårt hjärta ger tröst, hopp och frimodighet. Förlåtelse, upprättelse och mod är förutsättningar för att kunna leva med öppenhet och kärlek. Att vila i det att ”Gud är större” innebär ro mitt i den oro som världen och vårt eget hjärta kan försätta oss i.

Men ”Gud är större” skapar också oro mitt i ron. Gud är större än våra bilder av Gud. Hur mycket vi än vet och hur starkt vi än tror, vi blir aldrig färdiga och vi äger aldrig allt. Gud är större än all den rikedom av vishet och kunskap som mänskligheten har samlat genom att utforska både den materiella och den andliga världen.”Gud är större” stör alla totalitära anspråk, vare sig de är religiösa, politiska, kulturella eller naturvetenskapliga. Däri ligger en oöverträffad uppmuntran till tolerans, respekt och bön om sanningens Ande. Insikten att Gud är större sporrar till samarbete och ett frimodigt sanningssökande.Mitt valspråk är tröst och utmaning på samma gång. Det inbjuder till frågor och samtal samtidigt som det hänvisar oss till Guds nåd som vi möter i Jesus Kristus.Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskopens vapen

Ekbladen syftar på staden Herdecke i Westfalen i Tyskland, där Antje Jackelén växte upp och som har en ek i stadsvapnet.

Det lilla ekbladet kan också antyda naturvetenskapens riktning mot tillvarons minsta beståndsdelar. Dialogen mellan teologi och natur­ vetenskaplig forskning är ett huvudtema i biskop Antjes akademiska gärning.

ärkebiskopen Antje jackelen

Sköldens kors kallas mantuanska. Varianten i biskopsvapnet är ett så kallat stickkors och syftar på pilgrimens kors, som med sin spetsiga del kan slås ner i marken varhelst hon vill förrätta sin andakt under vandringen. Korsen representerar teologi, tro och tillbedjan.

Kristendomens heliga tretal finns med i kompositionen liksom talet sex som kan sägas vara skapelsens tal (1 Mos 1:31). Tinkturerna rött och guld är Skånes färger. Eken är Blekinges landskapsträd. Skölden har formen av en så kallad superellips. Den ovala sköldformen används traditionellt av kvinnor.

Mitran och kräklan syftar på biskopsämbetet. Korsstaven är ett så kallat primatkors. En sådan korsstav förs i Svenska kyrkan endast av ärkebiskopen i Uppsala och biskopen i Lund.

Biskopens ämbetsvapen är en kvadrerad sköld, där det personliga vapnet återfinns i andra och fjärde fältet och stiftets vapen i det första och tredje.

Biskopsvapnet har ursprungligen skapats av fil.dr. Jan Raneke och bearbetats som ärkebiskopsvapen av Kgl våpenmaler Ronny Andersen, Köpenhamn.

Lämna ett svar

Till startsidan
Translate »