Skövde den 12 december 2014 Pressmeddelande

Viktigt om nya krav på information från Livsmedelsverket om maten från den 13 december 2014.

Genom en rundringning till restauranger visar det sig att mindre än hälften av de kontaktade restaurangerna inte har beredskap för de nya reglerna om krav på livsmedelsinformation till konsumenter. Till grund för Livsmedelsverkets föreskrifter ligger EU-förordningen 1169/2011, den så kallade informationsförordningen. De nya reglerna om krav på livsmedelsinformation till konsumenter gäller även mat som inte är färdigförpackad – bland annat mat som serveras på och avhämtas från restauranger. Kunderna på bland annat restauranger får rätt till information om vissa allergener (ämnen som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och finns kvar i den färdiga varan) i livsmedlen.

Eftersom förordningen börjar gälla den 13 januari 2014, har Säljkraft gjort en rundringning bland restauranger i Sverige och kan konstatera att mindre än hälften av de kontaktade restaurangerna inte har beredskap för de nya reglerna om krav på livsmedelsinformation till konsumenter. Skövdebaserade Sälkraft och Webbpartner utvecklar QR-koden MYQR så att restaurangens gäster via mobilen och en levande landning sida, kan leva upp till informationsplikten.

Johan Scharffenberg VD på Säljkraft säger – När restauranggästen känner oro över matens innehåll och någon form av allergiframkallande ingrediens kan han eller hon, med sin Smartphone, scanna en QR-KOD, som placeras i menyn vid sidan av varje maträtt och kopplas då omgående direkt upp till en landning sida. På den sidan kan han ta del av samtliga ingredienser i rätten och därigenom kontrollera innehållet. Möjligheten ges samtidigt att rekommenderas lämplig dryck eller se arbetet i köket alternativt, ta del av film, bilder erbjudanden och utvecklande budskap.

Johan Scharffenberg fortsätter. – Kanske resturangen även önskar lägga in ett kommentarsfält för frågor om kvalitet, pris eller upplevelser. Statistik för informationsgivaren möjliggörs samtidigt i realtid, vilket sammantaget ger gästen en säkerhet och restaurangen möjlighet till information om kundnöjdhet. MYQR läsaren laddar man ner en gång gratis från Appstore och kan sedan användas på alla QR-koder

Johan avslutar och säger – Detta är akut att lösa för de som levererar mat och inte har löst informationsplikten efter den 13 december. Mer information Johan Scharffenberg VD Säljkraft 0708-601345 eller johan@svensksaljkraft.se

Vad är en QR-kod

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod och är en vidareutveckling av EAN-koden som är mycket vanlig. QR-koder växer lavinartat i hela världen, bland annat för att olika former av streckkodsläsare och finns tillgängliga eller färdigt installerade som applikationer till smartphones.

OBS VIKTIG INFORMATION

Nya krav på information från Livsmedelsverket om maten från den 13 december 2014 Till grund för Livsmedelsverkets föreskrifter ligger EU-förordningen 1169/2011, den så kallade informationsförordningen. De nya reglerna om krav på livsmedelsinformation till konsumenter gäller även mat som inte är färdigförpackad – bland annat mat som serveras på och avhämtas från restauranger. Och hur du på ett enkelt sätt löser informationsplikten.

Livsmedelsverket råder dig därför att vidta de åtgärder som behövs för att kunna följa de aktuella bestämmelserna när de träder i kraft den 13 december 2014. Nedan redogörs för de informationskrav som kommer att gälla för mat som inte är färdigförpackad. För livsmedel som är färdigförpackade kommer mer omfattande krav på information att gälla. Information om allergener Kunderna på bland annat restauranger får rätt till information om vissa allergener (ämnen som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och finns kvar i den färdiga varan) i livsmedlen.

Vilka allergener omfattas av informationskraven?

De allergener som kunderna får rätt till information om är spannmål som innehåller gluten (såsom vete, råg, korn och havre), kräftdjur, ägg, fisk jordnötter sojabönor, mjölk, nötter, mandel, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid och sulfit lupin, blötdjur.

Hur ska informationen om allergener tillhandahållas kunderna?

Informationen om allergener får tillhandahållas på flera alternativa sätt och kan lämnas muntligen eller skriftligen. Uppgifterna kan lämnas genom

• skriftligt anslag eller liknande i livsmedlets omedelbara närhet,

• skriftligt material som presenterar eller åtföljer livsmedlet,

• muntlig kommunikation,

• livsmedlets beteckning, under förutsättning att det framgår av beteckningen att det aktuella ämnet eller produkten utgör en ingrediens eller ett processhjälpmedel, eller

• andra metoder under förutsättning att uppgifterna vid behov även kan tillhandahållas muntligen. Restaurangen kan välja att lämna informationen om allergener först efter förfrågan från kunden. I sådana fall måste det tydligt framgå hur kunden kan få tillgång till informationen. En sådan upplysning kan ges skriftligen, exempelvis genom anslag på restaurangen eller i menyerna, eller muntligen.

Upplysning om hur informationen kan fås behöver inte ges om en utredning har gjorts där kundens allergier och/eller överkänslighet har noterats i förväg och livsmedlet överlåts till kunden utifrån dessa uppgifter, vilket ofta kan vara fallet vid exempelvis skolor och sjukhus. Däremot gäller samma regler i övrigt på dessa ställen, nämligen att den som tar emot/beställer maten har rätt att få personlig information om maten innehåller någon av de allergener som listas ovan.

Information om livsmedlets beteckning

Uppgift om livsmedlets beteckning ska lämnas om kunden begär det. Enligt informationsförordningen avses med detta en ”beteckning som är accepterad som livsmedlets beteckning av konsumenterna i den medlemsstat där livsmedlet saluförs utan att beteckningen behöver ytterligare förklaringar”. Ytterligare krav på information om bland annat hämtmat Ovan angivna krav på information om allergener och livsmedlets beteckning gäller såväl mat som serveras på restaurangen eller motsvarande som mat som kunder avhämtar därifrån – det vill säga ’’take away’’ eller ’’hämtmat’’. För livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning (vilket omfattar bland annat sådan mat som kunden avhämtar på restaurangen) kommer krav på viss ytterligare information att gälla. Beträffande sådana livsmedel som nu har nämnts ska kunden – om han eller hon begär det – få nformation om:

Ingrediensförteckning, nettokvantitet, datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag, särskilda förvarings/användningsvillkor, namn på eller firma och adress, ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt förordningen, bruksanvisning, om det utan det skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt och för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent

alkohol, den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym.

Även denna information får tillhandahållas på samma sätt som informationen om allergener. Det finns ingen skyldighet för företaget att i förväg upplysa kunden om hur informationen kan fås. Länkar till mer information om reglerna Livsmedelsverkets pressmeddelande angående de nya föreskrifterna :www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Skarpta-regler-forinformation- om-mat-som-kan-ge-allergi/ De nya föreskrifterna:www.slv.se/upload/dokument/mat/Livsmedelsverkets_foreskrifter_om_livsmedelsinformation.pdf Livsmedelsverkets PM med kommentarer till föreskrifterna: www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser%202014/FIR/Bil_1_PM_%20med_konsekvensutredning.pdf

 

Lämna ett svar

Translate »