Lite info om huset Odd Fellow

Bakom mig skymtar prinsparet Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel om ni tittar noga på getterna.

ODD FELLOW

Odd Fellow Orden i sin ursprungliga form kan ha tillkommit på 1500-talet.

Bakgrunden till ordet ”Odd Fellow” inom vår Orden råder delade meningar om. En grupp menar att det betyder edsvurna vänner där ordet Odd härstammar från det ålderdomliga engelska uttrycket ”ad and wed”, alltså förtrogna och edsvurna och inte Odd i betydelsen udda.

Andra menar att det fanns arbetare som inte kunde inlemmas i det normala skråväsendet, de som stod utanför och betraktades som övertaliga eller udda och därav ordet Odd.

Är Odd Fellow en hemlig orden?
Nej det är en sluten orden. Med det menas att du blir medlem på rekommendation av en som redan är medlem.

Hur blir man medlem i Odd Fellow Orden?
Genom att du blir kontaktad av en som redan är medlem, Du kanske redan känner någon som är medlem och tar själv kontakt för ytterligare information.

Hur kan jag få mer information om Odd Fellow Orden?
Genom att kontakta en Odd Fellow loge på den ort där du bor. Ring eller skriv och meddela ditt intresse. Du blir sedan kontaktad för ett förutsättningslöst möte.

Är det dyrt att vara medlem i Odd Fellow Orden?
En medlem i vår Orden betalar en månatlig medlemsavgift, som varierar mellan 50-150 kronor beroende var Du är medlem .Utöver detta betalar du en engångsavgift vid de tillfällen du tilldelas en grad inom Orden. Den summan är så hög så att du glömmer bort vem du är när du får reda på summan.

Den gemensamma måltiden, som alltid avslutar ett logemöte, betalas också av den enskilde medlemmen.

Vad är en Odd Fellow loge?
Odd Fellow Orden i Sverige består av mer än 270 loger där män eller kvinnor kan bli medlemmar. En loge kallas den lokala “föreningen” där du kan bli medlem efter rekommendation.

 

Kommentera