Detta visste ni inte om efternamn

Eva Brylla föreläser om efternamn på Stadsbiblioteket

 

Tisdagen den 3 november kl. 18.30 presenterar namnforskare Eva Brylla sin nya bok Andersson, Pettersson, Lundström och… Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.  

Varför har vi efternamn? Systemet med fasta släktnamn, som är den äldre termen, fick fäste i delar av Europa omkring 1100-talet. Syftet med ärftliga släktnamn har bl.a. varit att hålla samman familjen. Det har också funnits ett behov av att identifiera och registrera människor. I stora delar av Norden uppstod bruket betydligt senare, under 1500- och 1600-talen. På Island är den gamla seden med patronymikon/ metronymikon (fars- och morsnamn) fortfarande levande. Vad är det som gör att efternamn som Bredström och Dalén kan sägas vara typiskt svenska? Skiljer sig de nordiska efternamnen från dem i Tyskland och England? Eva Brylla är docent i namnforskning vid Uppsala universitet och har tidigare varit forskningschef vid Namnavdelningen, Institutet för språk och folkminnen. Sedan 1994 fungerar hon som språklig rådgivare åt Patent- och registreringsverkets namnenhet.

Boken ger en samlad översikt över uppkomsten och bruket av efternamn i Sverige, i de övriga nordiska länderna samt i Tyskland och England.Föreläsningen äger rum i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket

Entré 50 kr

 

För mer information ring: Eva Brylla, telefon 070-725 79 06

Privat barnmorskemottagning kommer införas i Uppsala för första gången som invigdes förr igår.

Lämna ett svar