Det man sänder ut kommer tillbaka attraktionslagen

Om jag vill att någon ska behöva mig och ber om det så kommer jag själv att behöva den personen. Hur man än vrider och vänder på detta så blir det moment22 av attraktionslagen.

Därför var väldigt noga med vad det är ni önskar från attraktionslagen. Just nu är denna lag den enda lag jag tror på. Attraktionslagen förekommer även i Bibeln beroende på hur man tolkar den. Jesus talade om tro i alla evangelium. Inte bara tro till honom utan vad du tror i ditt hjärta kommer att ske. Om du i ditt hjärta tror att berg ska flytta sig så kommer de även att flytta sig.

Även om en människa säger att den har ändrats så ska du aldrig tro detta för människor ändras aldrig.

Vad som är typiskt kristallbarn är att man aldrig behöver lära dem godhet och att dela med sig. Jag har själv varit barn och jag ville alltid dela med mig. Man kan se vad folk är för sort redan under deras barndom. Jag minns min egen barndom så väl.

Det man lär sig med tiden är tålamod, tålamod och åter tålamod.

De som lär ut tålamod är de människor man förstår minst.

Lämna ett svar

Translate »