Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Är Bitcoin en infrastruktur?

Föreställ dig att stora länder som Kina och USA försöker komma på ett system som de gemensamt kan använda för att överföra valutor. Om ett sådant system hade funnits, hur hade det sett ut? Hur kan man garantera att ingen kommer frysa tillgångarna hos den andra? Det finns risker av att administratörer både kan hotas och bli mutade, så hur kan man skydda ett sånt system från korruption?

Givetvis räcker inte demokrati för att olika stater inte spionerar eller saboterar den andre. Det är ett svårt problem att lösa och detta problem har länge funnit inom datornätverk forskning, som de sedan ansåg vara ett olösbart problem. Allt detta förändrades dock 2009, när ett nätverk som detta skapades. Idag kallas systemet för Bitcoin. Idag är detta system ett av de säkraste nätverken som finns och uppfyller exakt det som både Kina och USA behöver för att kunna handla med varandra. Det är också från dessa länder som det största värdet inom Bitcoin finns.

Transaktioner som sker inom Bitcoin är inte samma slags transaktioner som hos banker. Istället bör det ses som en domstol. Varje transaktion blir granskad och följer exakt det kontrakt som programmerats av de två olika handlarna. Ett förslag har varit att besluten ska vara hemliga om de båda parterna kommer överens, eller att endast vissa delar ska publiceras för att bestämma om hur tvisten ska behandlas. 

Vi kan nu bevittna ett helt nytt betalningssystem, där ingen kan censureras eller uteslutas.  Idag har inte alla koll på hur Bitcoin fungerar, men som tur finns hemsidor som 

https://bitcoinera.app/sv/, där man tar del av ett handelsystem som hjälper en att antingen köpa- eller sälja kryptovalutan. Detta kan vara ett bra alternativ för personer som inte är så insatta i valutahandel. Bitcoin är inte en effektiv infrastruktur, men med rätt programmering erhåller båda partners iallafall den högsta säkerheten inom datorer- och nätverk. Det är just därför som Bitcoin istället blivit en infrastruktur än ett betalningsnätverk. 

Utgivare av Bitcoin kan vara både en privatperson, ett icke-finansiellt företag, eller ett börsnoterat företag. Dock står inga överföringar under någon tillsyn av statliga myndigheter. Det är således inte en statlig reglerad verksamhet, men varje kryptovaluta (inklusive Bitcoin), har ett eget regelverk. Dessa regler styr hur och var Bitcoin kan användas, tillsammans med en infrastruktur där överföringarna genomförs. Tack vare den digitala valutan, regelverket och infrastrukturen – är Bitcoin ett virtuellt valutasystem. 

Det finns många olika virtuella valutasystem som fungerar på lite olika sätt. Vi kan se slutna, dubbelriktade och enkelriktade system. I slutna system, kan man inte köpa- eller sälja den digitala valutan, utan den går endast att köpa och använda på webbsidor (t.ex guld i datorspel). Ett enkelriktat system, är när valutan kan köpas men inte säljas utanför den speciella hemsidan (t.ex Amazon) och tilsllut är ett dubbelriktat virtuellt valutasystem när man kan både köpa- och sälja utanför webbplatsen. Bitcoin är således ett dubbelriktat system. Det finns dock vissa fall när kategorierna kan delvis kan täcka varandra.

Lämna ett svar

Till startsidan
Translate »