alternativmedicinen som fungerar mot nästan allt

alternativmedicin

Kvinnan heter Anita Sandberg-Olsson och driver
FunktionsMedicinska Kliniken i Täby
Runslingan 43, Täby
08-510 138 08

Hon var med och startade "Tvär Kliniskt Nätverk i Stockholm".
Nätverket består av psykiatriker, psykoterapeuter, allmänläkare,
sjukgymnaster och naturmedicinare.

Hon sitter också med i styrelsen för
Näringsmedicinska terapeutförbundet och Kommittén för
alternativmedicin (KAM)

Det kunde kanske vara intressant för Dig eller någon annan här på SIS
att besöka henne för att höra om hon kan finna någon/några andra
avvikelser än de vi redan funnit…

ANITA SANDBERG-OLSSON
lärare på basmedicinens block 5 – näringslära
Utbildning i basmedicin, motsvarande 40 poäng.
European Certified Nutritional Practitioner genom CECNP.
Studerat näringens betydelse för biokemin i kroppen.
Utbildning i tolkning av hårmineralanalyser.
Dipl. Integra practitioner (avancerad kinesiologi), Integra skolan.
Publicerat ett antal artiklar i näringstidskrifter.
Varit med och startat Tvär Kliniskt Nätverk i Stockholm. Nätverket består av psykiatriker, psykoterapeuter, allmänläkare, sjukgymnaster och naturmedicinare.
Samarbetar med tandläkare i rehabilitering av amalgamskadade.
Innehavare av FunktionsMedicinska Kliniken i Täby.
Sitter med i styrelsen för Näringsmedicinska terapeutförbundet och Kommitén för alternativmedicin.
Uppdaterar sina kunskaper i funktionsmedicin en gång per år vid ett symposium i USA.

Hälsningar
Lisbet

Lämna ett svar

Translate »