Hur många fonder ska man ha?

Fonder

En av de kanske mest populära sparformerna bland svenska småsparare.

Enligt Fondbolagen sparar 8 av 10 svenskar i fonder. Samtidigt växer intresset. Allt fler ser fördelarna med att ha ett fondsparande. Delvis för att du själv slipper genomföra egna djupgående analyser av enskilda bolag, men också för att de är ett bekvämt sätt att få ta del av börsens avkastning på ett effektivt sätt.  

 

Aktier är betydligt mera riskfyllt. De är mera volatila och skiftar kraftigt i pris. Fonder däremot tenderar att skifta mindre i pris. Det är en annan anledning till varför många väljer ett fondsparande, framför ett direktsparande i aktier. De står helt enkelt inte ut med hög volatilitet.  

 

Har du tänkt börja spara i fonder? Lär dig investera i fonder hos InvestoRunner. Det är en av Sveriges ledande jämförelsesajter för börsen. De lär dig allt om att investera i aktier och fonder, samt hur du kan börja spara, investera och tjäna pengar på bästa sätt.   

 

Hur många fonder ska man ha? 

 

En, två, tre, eller till och med 10? Faktum är att man klarar sig alldeles utmärkt med 2 – 3 fonder. Som regel innebär många fonder i din portfölj en större utspädning. Därmed lägre risk, men inte lika stor chans till en hög avkastning. Tvärtom leder en mera koncentrerad portfölj till en större chans för högre avkastning, samtidigt som risken för kapitalförlust ökar.  

 

Svaret är dock inte så enkelt att kvantiteten fonder avgör risk och avkastning. Svaret kan istället variera beroende på vilka typer av fonder du väljer att inkludera i din portfölj. Det finns många olika typer av fonder. 

 

 • Indexfonder
 • Aktiefonder 
 • Räntefonder 
 • Obligationsfonder 
 • Blandfonder 
 • Hedgefonder 
 • Fond-i-fond
 • Globalfonder
 • Länderfonder 
 • Regiondfonder 
 • Branchfonder

 

Alla innehåller de olika mycket risk. Samtidigt kan avkastningspotential variera mellan fonder. Därför kan varje enskild individs personliga fondportfölj innehålla olika många fonder, beroende på vilka typer av fonder man väljer att inkludera i sin portfölj.  

 

Indexfonder  

 

Har du endast tänkt investera i indexfonder räcker det med 4 stycken för att få en god riskspridning. Samtidigt har du chansen till en god avkastning utan att behöva tänka på att din portfölj är alltför utspädd.  

 

Indexfonder är nämligen mycket breda. Indexfonder försöker efterlikna ett index, exempelvis S&P 500 eller OMXS30. Det betyder att de investerar i flera olika bolag, varpå risken automatiskt sprids ut.  

 

Aktiefonder  

 

Aktiefonder innehåller lite mer risk än indexfonder. De tenderar inte att investera i lika många bolag som indexfonder. De är istället mera koncentrerade och innehåller betydligt färre bolag.  

 

Det betyder att risken för volatilitet ökar. Därför kan det vara en god ide att inkludera 5 – 6 aktiefonder i en portfölj som endast består av denna sort.  

 

Räntefonder  

 

Räntefond investerar varken i andra fonder eller aktier. De investerar istället kapital i räntebärande, vilka handlas på räntemarknaden. Exempelvis i obligationer eller statsskuldväxlar.  

 

En räntefond ger dig en bra bas i din investeringsportfölj. Dock bör din portfölj inte endast innehålla räntefonder. Du kan exempelvis bland räntefonder tillsammans med aktiefonder, varpå 2 av 6 kan bestå av räntefonder.  

 

Obligationsfonder  

 

En obligationsfond är en typ av räntefond. Det kallas även för lång räntefond och är den absolut bredaste kategorin inom räntefonder. Obligationsfonder inriktar sig främst på att handla med företagsobligationer med en längre löptid.  

 

Obligationsfonder kan variera i risk. Det beror på i vilka typer av obligationer som köps, exempelvis statsobligationer, företagsobligationer i stabila eller mindre stabil bolag. Därmed är det en bra idé att blanda obligationsfonder med andra typer av fonder, såsom aktiefonder och indexfonder. Exempelvis skulle du kunna bygga dig en portfölj bestående av en obligationsfond, tre indexfonder och två aktiefonder.  

 

Blandfonder 

 

Blandfonder är som det låter, en fond med en blandings av olika investeringar. De kan investera lite i aktier, andra fonder, eller i räntebärande värdepapper.  

 

Det betyder att de är relativt diversifierade. Därför räcker det med att äga 3 – 5 blandfonder i din portfölj.  

 

Hedgefonder  

 

En hedgefond har som uppgift att försöka skydda investerarnas kapital när marknaden faller. De har som mål att, oavsett börsklimat, försöka gå med plus. Hedgefondförvaltare har stor frihet när det kommer till vad de kan investera ditt kapital. Därför hänger mycket av din avkastning på deras skicklighet i att kunna veta när och var man ska placera dina pengar.  

Financial Times skriver om hur hedgefonden “White Square” stängde ner efter att ha betat emot GameStop. Istället för att sjunka i värde ökade aktien rejält. Från att ha kostat mindre än 20 $ till att bli mer än 480 $. Hedgefonder är med andra ord förknippade med mycket risk. Därför kan det vara klokt att inte endast ha en portfölj bestående av hedgefonder. Kombinera det med andra typer av fonder. Exempelvis indexfonder. Då räcker det med 1 – 2 hedgefonder, tillsammans med 3 – 4 indexfonder.  

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *