Har Bitcoin blivit ett substitut för guld?

Under det senaste halva decenniet, har kryptovalutor som Bitcoin genomgått en väldigt dramatisk utveckling fö r investerare. En gång betraktades kryptovalutor som en exotisk digital teknik, med liten relevans för investering. Detta har dock ändrats och Bitcoin tillsammans med andra digitala valutor, är idag ett populärt verktyg inom investering.  

 

En stor anledning till varför kryptovalutor blivit så populära är eftersom vissa investerare ser kryptovalutor som Bitcoin som ett substitut för guld och andra värdefulla metaller. En tillgång som är viktig inom dagens valutaförluster och den sköra finanspolitiken som vi nur upplever, men kan Bitcoin verkligen ses som en ersättning för guld? 

 

Även om Bitcoin blev uppfunnet 2008 förlitar vi oss på prisinformation från 2015, eftersom det var då som Bitcoin handel verkligen började ta fart. Både värdet för guld och för Bitcoin har vuxit sedan början av 2015 till idag. Även om både guldvärdet och Bitcoin värdet båda har stigit under denna period, har Bitcoin många gånger avvikit från guldprisets trender.  

 

Tittar vi på en kortare modell som fokuserar på Bitcoin pris jämfört med guldets värde, kan vi se att förhållandet mellan de två valutorna har vänt. Detta har förmodligen skett eftersom investerare nu ser kryptovalutan som ett riktigt substitut för guld, istället för bara en kompletterande tillgång. Sedan augusti 2020, har korrelationen mellan Bitcoin och guld legat på en -0.80, vilket betyder att en ökning i Bitcoin är förknippat med ett sjunkande guldvärde. En kortsiktig regressionsmodell bekräftar att de båda tillgångspriserna idag rör sig i motsatta riktningar och vi kan också se varför Bitcoins värde har förändrats.  

 

Detta visar att Bitcoin handel har expanderat och fler investeringsfonder har skapats för tillgången, vilket har utvecklat egenskaper som ett substitut för guld. Eftersom världens fiatvalutor är mer sköra idag på grund av den lösa finans- och penningpolitiken, gör den begränsade tillgången av Bitcoin kan behålla sitt värde, precis som en begränsad tillgång av guld gör. Bitcoin har absolut fler funktioner som är mer fördelaktiga än guld och det är billigare att investera i. Det är dock fortfarande viktigt att ha i åtanke att Bitcoin fortfarande är en relativ ny teknik för den allmänna ekonomin. Det kan finnas regeringar som kan förbjuda Bitcoin eller andra kryptovalutor, vilket kan minska dess värde. Därför är det fortfarande bra om man väljer att investera både i Bitcoin och guld eller andra ädelmetaller.  

 

Så kan Bitcoin ses som ett substitut för guld? Både ja och nej. Vi har ingen aning om hur framtiden för kryptovalutor kommer se ut och även om utvecklingen ser bra ut, är det fortfarande en virtuell tillgång och inte en fysisk tillgång som guld och andra ädelmetaller är. Är du intresserad av att investera i Bitcoin och kryptovalutor kan du använda dig av handelsplattformar som Bitcoin Prime. Vi rekommenderar att läsa igenom en Bitcoin Prime recension för att lära dig mer om systemet eller ta en titt på deras hemsida för att få mer information om hur plattformen fungerar och vad det betyder för dig som investerar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *