När behöver man utfärda en fullmakt?

En fullmakt är en juridisk handling som gör det möjligt för en person att utse en annan person eller enhet att agera för dem när det gäller administration av deras ärenden.

Den som bildar fullmakten är känd som huvudman och den som beviljats ​​befogenhet över ärendena är advokaten i själva verket. En fullmakt gäller bara så länge huvudmannen lever och den kan endast antas av en huvudman som är mentalt kompetent.

Vad en fullmakt innebär

En fullmakt är ett skriftligt bemyndigande att företräda eller agera i någons räkning i privata ärenden, affärer eller olika juridiska frågor. Den som auktoriserar den andra att agera är huvudmannen. Den som är bemyndigad att agera är ombudet, agent, eller i vissa gemensamma lagar, advokaten i själva verket.

Med andra ord är en fullmakt en juridisk handling som du undertecknar för att ge en person befogenhet att hantera dina pengar och egendom åt dig. 

Du måste vara mentalt kapabel när du undertecknar någon form av fullmakt för att den ska vara giltig. I allmänhet innebär att vara mentalt kapabel att du kan förstå och uppskatta ekonomiska och juridiska beslut och förstå konsekvenserna av att fatta dessa beslut. 

Varför ska jag ha en fullmakt?

Du kanske tror att när du har utsett en fullmakt förlorar du kontrollen över alla beslutsfattanden och hur dina tillgångar används. Detta är helt enkelt inte sant och fullmakten går bara in om du inte längre är mentalt kapabel att driva dina personliga, juridiska och ekonomiska angelägenheter.

Ett fullmaktsformulär kan användas för att utse en fullmakt för att representera en individ och deras angelägenheter inom flera olika områden om de skulle bli oförmögen.

Fullmakt av medicinska eller juridiska skäl

Medicinska beslut för huvudmannen kan äga rum när personen har blivit oförmögen att själv fatta dessa beslut på grund av oförmåga. Det ger advokaten i själva verket befogenhet att fatta medicinska beslut för huvudmannen. Det ger ingen annan auktoritet eller befogenheter till advokaten än att se till huvudmannens hälsobehov.

En advokat i själva verket utses inte bara för att hantera ärenden hos någon som har blivit oförmögen, utan kan utses för att agera för någon för att hantera en transaktion. Om en person inte har tillräcklig kunskap för att hantera en viss ekonomisk eller juridisk fråga kan han eller hon utse en agent för att hantera just den transaktionen istället för dem.

Fullmaktsformulär

En fullmaktsmall kan skapas av olika skäl som kan innefatta undertecknande av kontrakt, betalning av räkningar, köp och försäljning av aktier, förvaltning av fastigheter och nästan alla typer av ärenden som en person vill delegera till en agent.

Ett fullmaktsformulär kan användas för att utse en fullmakt för att representera en individ och deras angelägenheter på flera olika områden om de skulle bli oförmögna.

Mental hälsa och fullmakt

Mentala förmågor hos vissa åldrande individer kan gå förlorade före deras fysiska förmågor. I andra fall kan fysisk försämring inträffa före psykisk oförmåga. Du behöver inte en fullmakt om du är begränsad till en rullstol eller ens sängliggande förutsatt att din mentala kapacitet är intakt. En fullmakt måste förberedas innan du börjar drabbas av senilitet eller demens. Fullmakten fullbordad i tid säkerställer att dina personliga angelägenheter hanteras när du inte längre har förmågan att hantera dem på egen hand. Detta inkluderar juridiska och ekonomiska frågor. 

Detta kan förhindra att ekonomiska problem och familjeproblem uppstår, särskilt om det har varit otillräcklig fastighetsplanering av dig, huvudmannen.

Hur flexibel är en fullmakt?

En fullmakt har ofta betraktats som ett verktyg som används för att administrera en individs angelägenheter endast när personen blir oförmögen eller inte kan hantera sina egna intressen effektivt. Många tror att en fullmakt bara används som en sista utväg när människor inte längre kan fatta beslut själva. Verkligheten är att en utskrivbar fullmakt är ett mycket flexibelt juridiskt instrument som kan användas i många olika scenarier för att hjälpa människor i såväl dagliga ärenden som komplexa juridiska arrangemang.

En fullmakt, även om den fortfarande är ett kritiskt verktyg för att hantera dödsbo och angelägenheter hos oförmögna nära och kära, har också utvecklats till en användbar mekanism som gör det möjligt för individer att bevilja behörighet till yrkesverksamma med specialiserade färdigheter, som kan representera dem inom affär, juridik och finansiella arenor som kräver specifik kunskap som individen kanske inte har. Detta gör det möjligt för människor att jämna ut villkoren när det gäller att hantera större institutioner som har betalat professionell personal för att agera för deras räkning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *