Gemensam el 

Hade får ca två månader sen stämma i min bostadsrättsförening och då kom det fram att någon hade hört att man kan byta till gemensam el för att komma undan elnätsavgiften och överföringskostnaderna på elhandeln. Detta tyckte många i min BRF lät vara en super smart ide med tanke på att den skjutit i höjden. Jag fick då som medlem av styrelsen i uppdrag att undersöka detta vidare. Efter en enkel googling hittade jag en hemsida vid namn Elbyte som jag läste runt på lite och bestämde att chatta vidare med.  

Elbytes tips på hur man byter till gemensam el 

De på Elbyte verkade ha stor erfarenhet av detta och sade sig ha hjälpt flertalet BRF:er med rådgivning kring hur de får gemensamt elavtal. De sade att vi skulle börja med att kontakta vår nuvarande elnätsleverantör då det är dessa som ser till så att elmätaren finns till fastigheten. De brukar även ofta kunna rekommendera någon lokal elektriker som kan göra själva arbetet. De sa även att det kan vara smart att pressa elektrikerna mot varandra, ta in olika offerter så att man sparar el där. Det man gör vid själva bytet till gemensam el är att man drar om så att all el kommer till en gemensam elmätare. Sen så skjuter den upp elen i respektive lägenhet. Därmed delar alla i bostadsrättsföreningen på elen och man kommer upp i en gemensam förbrukning. Sen är det ju upp till bostadsrättsföreningen för hur denna fördelas men det är oftast som så att man delar upp den baserat på storleken av lägenheterna, alltså kvadratmeter.  

Fördelarna med gemensam el 

Det kan bli en stor prisfördel då man kan dela på elnätsavgiften som är mycket dyrare än den för själva elhandeln vanligtvis. Bara där kan varje hushåll tjäna ca 500 sek i snitt per månad vilket blir ca 6000 SEK per år. Sen är det ju även som så att många elbolag vill ha ett sådant här elkontrakt  då det är många lägenheter på en och samma gång så då är det super smart att gå via en tjänst som Elbyte i och med att de kan hjälpa bostadsrättsföreningen att pressa ner elpriset så det är billigast möjligast.  

Nackdelarna med gemensam el 

Det kan ju vara som när man delar på vatten eller värme att någon snyltar på andras bekostnad och maxar på sin elförbrukning för den vet att andra kommer står för en del av den. Det kan ha negativa miljöeffekter då man kanske inte drar ut strömsladden till tv eller dator eller maxar på med elprodukter hemma. Sen är det ju även som så att Sverige som samhälle är beroende av god infrastruktur och det finns säkert en anledning till varför så mycket betalas in i elnätsavgifter. Som så mycket annat behöver även våra elnät regelbundet underhållas. Det är även mycket snack i media om att elnäten ska bli effektivare och kunna skicka mer el mellan orter och det behövs ju då man inte producerar lika mycket el överallt i Sverige. Rent industri och elmässigt finns det en anledning till varför stora serverhallar etc lägger sig i norra Sverige. Det är ju helt enkelt för att elräkningen blir billigare där.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *