En bok om systerskap och skifte från maskulin till feminin energi

Nu har jag fått hem ännu en fantastisk bok från Livsenergi.

En bok om systerskap och skifte från maskulin till feminin energi

Det är dags för kvinnor att resa sig, berätta sin sanning och visa vägen framåt genom att våga vara sig själva fullt ut. Tiden då kvinnor jämförde sig med och såg upp till de manliga energierna som om de vore det enda som räknades är förbi, skriver Rebecca Campbell i boken Feminin kraft som nu lanserar på svenska.

Just de sista orden i beskrivningen där man skriver följande “Tiden då kvinnor jämförde sig med och såg upp till de manliga energierna som om de vore det enda som räknades är förbi”

Varför ska man ens se upp till de manliga energierna? Varför ska man ens jämföra sig och låta en mans energi vara det enda som räknas?

Kvinnan är född starkare psykiskt och är mycket intelligentare än män. Få kvinnor är på en mans nivå gällande intelligens enligt mig. De kvinnor som är på en mans nivå är oftast väldigt primitiva och jag har mött några sådana. De planerar ca 2 timmar fram i livet och inte mer.

Nedan ser ni min pappa hålla i boken och bläddrade igenom den. Han brukar bläddra igenom alla mina böcker av ren nyfikenhet. Min pappa följde med till Fäboden där man Sälje kaniner och mat till smådjur.

Nedan beskrivning Källa: Livsenergi

Feminin kraft är ingen bok om feminism, inte heller en bok som handlar om hur kvinnor ska ta plats på männens bekostnad, utan en guide till hur vi tillsammans ska kunna skapa en helt ny arketyp av kvinna. Hon förminskar inte sig själv för att andra ska må bra, hon vet att hon inte är sin kroppsvikt eller sin karriär. Det är en manual för att läka osäkerheten, rädslorna och de ärvda mönstren som hindrar kvinnor från att lita på sin kraft och intuition.

En ny tidsålder

Rebecca Campbell har skrivit boken till de kvinnor som är öppna för att leda det globala skiftet som mystiker har förutspått genom tiderna: återkomsten av modern och stigningen av dem feminina kraften.

– Vi är kallade att skapa balans mellan de feminina och de maskulina energierna, både inom oss själva och världen. För att det ska kunna ske måste det feminina, som varit passivt och ibland kuvat och tyst, fortsätta växa, resa sig och ta plats, säger Rebecca.

Stärkande bok som ligger i tiden

I Feminin kraft lär sig läsaren att säga adjö till den duktiga flickan och sluta vara andra till lags samt hur man kan återta de ofta kallade ”kvinnliga svagheterna” och vända de till sin styrka. Det är en bok fylld med verktyg, uppmaning till handlingar, ritualer och övningar som hjälper oss att få kraften att spira – en stärkande bok som också väcker frågan: ”Vad är egentligen möjligt om vi tillåter oss att omfamna våra feminina inre krafter och istället för att trycka bort dem låta dem leda oss – både ut i världen och in i oss själva?”

Författaren uppmuntrar läsaren att fundera på många svåra men nödvändiga frågor, t.ex.: ”Om du inte var rädd för vad andra människor skulle tycka, säga eller göra, vad skulle du göra?”

”Vem ser folk dig som eller säger att du är som inte är sant?”

”Vad skulle hända om du istället för att gömma dig lät alla se hela dig?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *