Vila och sömn viktig del av en modern livsstil

Synen på prestationer har alltid varit något subjektiv. Visst finns det vissa prestationer som kan mätas i hur många meter man hoppar eller hur många kilogram man lyfter men faktum är att de flesta av våra prestationer bedöms av åskådaren helt enligt dennes uppfattning. Så är det med själva viljan att prestera också, det har varit stor skillnad i hur viktigt det ansetts vara att prestera. Under 90-talet var det till exempel mycket häftigt att sova fyra timmar per natt och under dagen skulle man sedan hinna med enormt mycket viktiga saker, där till och med fritidsaktiviteterna skulle vara relevanta för livets huvudsakliga målsättning, som ofta mättes i pengar.

Med 90-talet förvisat till historien så blev 00-talet istället utbrändhetens årtionde. Det var nu som utbrändhet blev ett ord som alla kände till och som väldigt många människor också drabbades av i olika stor omfattning. Det fanns fortfarande viss magik kring att sova fyra timmar per natt men utbrändhetstrenden borde kanske varit en hint om att det inte var hållbart. 

Det är okej att slappa och koppla av

Snabbt framåt till 20-talet. Även om 20-talet fortfarande är i sin linda så går det nu att klart urskilja att det som för några år sedan var en svag tendens nu blivit vanligt. Det är numera häftigt att sova och slappa. Sömn har kommit tillbaka som något viktigt och det anses av många till och med som något av en prestation i sig att ha en god nattsömn. Man kan mycket väl tänka sig att detta synsätt är ett resultat av flera årtiondens ökning av uppkoppling med minskat utrymme för just sömn men det är samtidigt något att glädja sig åt. 

På samma gång har det blivit helt okej att koppla av. Nu kan man med gott samvete titta på strömmade filmer, spela dataspel, läsa böcker, ägna en eftermiddag till att leta

Sömn ger välmående

Att trenden svängt till förmån för sovandet är egentligen inte så konstigt. Pendeln var tvungen att svänga tillbaka eftersom det knappt fanns plats för mindre sovande. Det har dessutom kommit en lång rad med forskningsrapporter som visar att sömn är nyckeln till en god hälsa. Människan behöver helt enkelt sova ett visst antal timmar per dygn för att hon ska klara av att vara frisk, både fysiskt och mentalt. Visst är det så att vi kan klara oss utan sömn någon natt då och då men att under längre tider sova för lite eller för dåligt är direkt livsfarligt för oss. 

Hur hittar man det som ger balans i livet

Som ett tillägg till debatten om sömn och dess status har en diskussion om riktig balans i livet tagit fart. Hållbarhetsbegreppet har inte bara bäring på klimatet utan också på människan, om vi ska kunna verka livet ut måste vi hitta balans och mening i livet. Hur vi bäst gör det diskuteras flitigt, svaren är många, frågorna än fler. Så kommer det nog att fortsätta att vara men ibland är sökandet minst lika viktigt som målet. 

2 svar på ”Vila och sömn viktig del av en modern livsstil”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *