Skip to content

Vila och sömn viktig del av en modern livsstil

Synen på prestationer har alltid varit något subjektiv. Visst finns det vissa prestationer som kan mätas i hur många meter man hoppar eller hur många kilogram man lyfter men faktum är att de flesta av våra prestationer bedöms av åskådaren helt enligt dennes uppfattning. Så är det med själva viljan att prestera också, det harContinue reading “Vila och sömn viktig del av en modern livsstil”