Varför ordet “Kunglig” i kommersiella och ideella sammanhang

Ordet kung syftar I Sverige på den monark som är statschef. Meningen av detta ord, som statschef, kommer från latinets “rex” och är ett mycket gammalt ord som från början syftade på den person som var ledare, härskare, stamhövning med mera. I det romerska kungadömet – som var föregångare till den romerska republiken och senare romerska riket – kallades rikets högsta domare för Rex Romane – Kungen av Rom. 

Det svenska ordet kung är minst 2,000 år gammalt och var från början relaterat till den gamla asatron, asatrons präster kallades till exempel för kungar. Först med kristendomens intåg i Sverige blev ordet kung synonymt med latinets rex och syftade då på en ledare av en stam, ett rike eller – senare – ett helt land vilket är den mening ordet haft de senaste 1,000 åren. 

Med detta bruk av ordet kung följer att allting som är kungligt på något sätt tillhör något som är mycket framstående i samhället. Man använder idag uttryck som ”att leva som en kung”, vi ”åt som kungar”, ”jag känner mig som en kung”, han var ”kung på planen” och så vidare. Detta har också medfört att allehanda organisationer – myndigheter, klubbar, idrottsföreningar, företag med flera gärna velat kopplas till ordet ”kunglig”.  

Bakgrunden med kunglig hovleverantör

För företag har det betraktats som mycket fint att vara en kunglig hovleverantör. Förutom de krav som dessa företag ställt på sig själva för att kunna nå den kvalitet som betraktas som ”kunglig” har frasen ”kunglig hovleverantör” förstås också varit något som man kunnat, och kan, använda i sin marknadsföring. 

Kungliga idrottsföreningar och klubbar

När det gäller idrottsföreningar och klubbar har ordet ”kunglig” ofta varit kopplat till att monarken varit dess yttersta ledare, eller patron. Detta har förstås också gett dessa organisationer en särskild status och medfört att de kunna rekrytera medlemmar som haft en viss ställning. 

Kungligt – Som att leva som en kung

När det gäller den mer informella användningen av ordet ”kung” eller ”kunglig” har den använts, och används, mycket flitigt av människor inte bara i de länder som är monarkier men också i en mängd andra länder. Det finns en stor mängd företag som använder den engelska ordet för kung, ”royal”, i sina namn utan att det på något sätt har godkänts av ett kungahus eller annan auktoritet. 

I begreppet ”att leva som en kung” förstås att personen som lever så är rik eller mäktig, eller spenderar väldigt stor andel av sina pengar på någonting vid ett visst tillfälle. 

Casino Royale

En institution som gärna knutit an till en kunglig status är casinon, och det långt före James Bond populariserade lyxcasinon. Det var nämligen så att flera av Europas fattigare kungahus legaliserade casinon och gjorde dessa casinon till tillhåll för väldigt rika privatpersoner som uppskattade tillfällen då de kunde ståta med sin förmögenhet. Eftersom ett antal av dessa casinon var knutna till kungahus var det naturligt att de använde begreppet ”kunglig” eller ”kungligt” närhelst de kunde. 

Det är alltså inte alls konstigt att de casinon som nu använder internet som sin plattform snarare än något gammalt slott knyter an till den kungliga känsla som ofta omgärdat casinon. Moderna casinon, som till exempel , har därför mycket väldesignade gränssnitt som ofta för tankarna direkt till den kungliga glamour som alltid omgärdat förströelsespel som samhällets högsta skikt kopplat av med. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *