Ökning av miljövänliga förpackningar

 

Stor ökning av miljövänliga förpackningar

Trenden är stark: miljötänket i Sverige och på andra håll i Europa börjar bita sig fast hos konsumenter och företag. Rajapack har sedan länge tagit fasta på detta och arbetar kontinuerligt med att erbjuda fler och miljövänligare förpackningar. De senaste åren har företagets utbud av miljövänliga förpackningar ökat med över 50 procent. Idag klassas 51 procent av företagets produkter som miljövänliga. De kartonger som Rajapack tillverkar innehåller till exempel minst 75 procent återvunnet material.

För att göra det lättare för kunderna att välja ett grönt alternativ markerar Rajapack sina miljövänliga förpackningar med särskilda logotyper. Dessutom är berättar bolaget att säljteamet är utbildat i att alltid kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ.

Hållbara produkter är miljövänliga produkter

Att återanvända en produkt är något av det bästa man kan göra för miljön. Det innebär minskad miljöbelastning genom att det går åt färre råvaror, utsläppen i produktionen minskar och antalet transporter blir färre.

Rajapack satsar på produkter av hög kvalitet och lång hållbarhet. Det gör att företag och privatpersoner ofta kan använda emballaget flera gånger. Vissa flyttbolag har till exempel flyttlådor som erbjuds för uthyrning! Det är bara möjligt om man använder kartonger som har en stabil konstruktion och är byggda av ett robusta material av hög kvalitet.

När emballaget till slut ändå måste slängas kan de flesta av Rajapacks produkter återvinnas. Alla kartonger är återvinningsbara. Dessutom går det bra att återvinna påsar, fyllnadsmaterial, kopieringspapper, bubbelplast, packband, tejp och andra produkter som är gjorda av andra material än kartong.

Färre transporter

Ett genuint miljöarbete tar hänsyn till långt fler aspekter än bara själva produkten. Transporter påverkar både klimatet och miljön. På en global nivå kommer cirka 14 procent av växthusgaserna från transporter. Därför använder sig Rajapack av lokala leverantörer så långt det går.

Idag tillverkar bolaget över 95 procent av sina produkter på produktionsanläggningar i Europa. Det leder inte bara till kortare transportsträcka utan gör att företaget lättare kan kontrollera att uppsatta miljönormer efterlevs. Varje produktionsanläggning uppfyller europeiska miljöstandarder. Dessutom har Raja-group ett eget regelverk för hållbar produktion. Alla tillverkare måste skriva under på att de ska följa miljökraven i Rajapacks miljöpolicy innan de kan bli leverantörer. Rajapack följer regelbundet upp hur tillverkarna lever upp till miljöavtalet och de uppsatta miljökraven.

Ett allomfattande miljötänk

Vi bär alla ett ansvar för vår miljö. Allt vad vi kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser och dra ner på energiförbrukningen räknas. Därför satsar inte Rajapack bara på miljövänliga produkter och transporter. Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten. Till exempel har man minskat materialförbrukningen för produktkatalogerna med 18 procent. Det har man lyckats med genom att minska vikten och storleken på katalogen. Dessutom är pappret PEFC-certifierat och man använder en miljövänlig tryckteknik. Bolaget satsar också allt mer på digital kommunikation istället för tryckt.

Miljötänket märks till och med på Rajapacks kontor och anläggningar runt om i Europa. Idag källsorteras över 70 procent av avfallet. Energiförbrukningen minskar ständigt på kontor och lager. Företagets anställda utbildas i miljöfrågor och företagets utbud av miljövänliga produkter. Det gör att personalen i allt större utsträckning kan erbjuda klimatsmarta lösningar till kunderna.

Om Rajapack

Rajapack är Europas största förpackningsleverantör. Med över 60 års erfarenhet inom förpackningsindustrin och över 120 000 produkter i lager erbjuder Rajapack idag det största urvalet av förpackningar i Europa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *