Skip to content
Uncategorized

4 SEO-trender att ha koll på under 2019

Google har investerat mycket resurser på att bli den allra bästa sökmotorn. Detta har lett till att sökmotoroptimerare arbetar för att anpassa sig till förändringar av Googles algoritm. Det är på detta sätt som SEO-trender uppstår. I denna artikel kommer vi titta närmare på de trender som kommer att få stor betydelse under det kommande året.

För att inte sköljas över av dessa trender är det viktigt att du planerar din SEO i förväg. För att nå framgång med din sökmotoroptimering bör du känna till de kommande trenderna och ta fram en åtgärdsplan för respektive trend.

I år har Google förändrat söket genom att prioritera mobilvänlighet och snabb laddningstid. Under 2019 förväntas de flesta SEO-åtgärder ta itu med dessa områden. Det finns dock även vissa saker som inte har med Google att göra som påverkar det sätt på vilket vi arbetar med sökmotoroptimering. Nu har det blivit dags att stifta bekantskap med dessa trender och de sätt på vilka du kan tackla dem.

Mobile first-indexering

I grund och botten innebär mobile first-indexering att Google numera indexerar och rankar dina sidor utifrån den mobila versionen av dessa. Redan i mars 2018 påbörjade Google arbetet med att övergå från sitt gamla index till det nya index där mobilen står i fokus. Det är fullt möjligt att du redan har meddelats om detta i Google Search Console.

Det är dock viktigt att notera att mobile first inte är synonymt med “enbart mobilt”. Både mobilversionen och desktopversionen av dina sidor indexeras fortfarande. Skillnaden är dock att Google numera använder mobilversionen i sin ranking så fort din sajt har migrerats till mobile first-indexet.

Åtgärdsplan:

* Säkerställ att din sajt är mobilanpassad. Vilken teknisk lösning du väljer för att anpassa sajten till mobila enheter har mindre betydelse.

* Analysera dina mobilsidors laddningshastighet med hjälp av PageSpeed Insights (mer om detta verktyg nedan).

* Kontrollera på regelbunden basis att dina mobilsidor ger en god användarupplevelse och håll koll på eventuella felmeddelanden i Google Search Console.

Sidans laddningstid

Google strävar efter att ge sina användare den allra bästa användarupplevelsen och detta snabbt. Sedan en tid tillbaka har laddningstiden på desktopversionen av dina sidor varit en rankingfaktor. I juli i år infördes samma rankingsignal även för mobilanpassade sidor.

Det är därför viktigt att du förstår vilka mätvärden Google tittar på när dess algoritm utvärderar en sidas hastighet. Tidigare utvärderades webbsidor enbart utifrån rent tekniska parametrar. Nu när hastigheten ska utvärderas för såväl desktopversionen som mobilversionen av en webbsida, betygsätts sidan utifrån två mätvärden: hastighet och optimering.

PageSpeed Insights, det verktyg från Google som du kan använda för att kontrollera hur snabbt dina sidor laddar och hur väl dessa har optimerats, har nyligen uppdaterats. Med nya PageSpeed Insight kommer många sidor som haft höga betyg på mobil få betydligt lägre betyg. Denna förändring kan tillskrivas det faktum att verktyget numera beräknar laddningstiden med hjälp av Lighthouse. Uppdateringen av PageSpeed Insights har alltså lett till vad som uppfattas som en hårdare bedömning av mobilsidor.

Enligt ett experiment som utförts av ett företag som ligger bakom ett SEO-verktyg, finns det ett starkt samband mellan webbsidors optimeringspoäng och ranking i sökresultatet. Samma experiment påvisade att det inte finns något samband mellan en webbsidas position på Google och dess hastighetspoäng. Den slutsats vi kan dra är att Google vet om din sajt laddar sakta, men din ranking påverkas nödvändigtvis inte av detta.

Åtgärdsplan:

* Optimera dina sidors laddningstid med hjälp av de förslag som du får via PageSpeed Insights.

Varumärke som rankingsignal

En av Googles medarbetare tillkännagav i samband med en konferens att Google i sin sökalgoritm numera inkluderar omnämnanden av varumärken på nätet. Ett varumärke kan användas som en rankingsignal på två olika sätt.

Genom icke-länkade omnämnanden av ett varumärke kan sökmotorn uppfatta att ditt varumärke existerar. Google kan sedan genom att ytterligare analysera de onlinebaserade egendomar som nämner varumärket få en tydligare bild av hur pass auktoritärt ditt varumärke är inom en viss nisch.

Det andra sättet på vilket ditt varumärke kan komma att användas som en rankingsignal är genom dess rykte. Rykte och trovärdighet är två faktorer som tas upp i Googles riktlinjer för sökkvalitet. Detta innebär att ditt varumärkes rykte och trovärdighet kan påverka din sajts ranking på ett positivt sätt, eller negativt om detta bättre speglar kontexten.

Åtgärdsplan:

* Nämn ditt varumärke på nätet när du på ett naturligt sätt kan göra detta.

* Vårda ditt varumärke och dess rykte. Se till att hålla kunderna nöjda och ta itu med deras klagomål. Det finns många verktyg som kan hjälpa dig att övervaka omnämnanden om ditt företag på nätet. * Försök att hitta influencers som kan omnämna ditt varumärke. Men tänk på att tiden för mega-influencers är ute!

Amazon sök

Amazon sök har en algoritm som påminner om Googles, men som används för interna sökningar på Amazon-sidor. I takt med att allt fler konsumenter vänder sig direkt till Amazon med sina sökningar istället för att söka på Google, håller e-handelsjätten på att bli e-handelns svar på Google.

Om du säljer den typ av produkter som är vanligt förekommande på Amazon, såsom böcker, musik eller elektronik, bör du därför inkludera Amazon sök i din SEO-strategi.

Åtgärdsplan:

* Gör en sökordsanalys, gärna med hjälp av Amazon. Det finns vissa verktyg som hjälper dig analysera sökord på Amazon såsom Rank Tracker.

* Säkerställ att dina produkters titlar och beskrivningar är såväl effektiva som användarvänliga.

* Använd högkvalitativa bilder.

* Håll koll på dina kunders omdömen och ta itu med eventuella klagomål.

Detta ser vi i kristallkulan

När vi blickar framåt mot 2019 ser vi få trender, men samtidigt stora förändringar. Alla trender som har med mobilvänlighet att göra är fortfarande aktuella. Nya trender såsom Amazon sök har också dykt upp på kartan. Även om ovanstående punkter på vår lista över trender är en förutsägelse, kommer vi säkert få en hel del ytterligare förändringar och åtgärder att diskutera under det kommande året. Vad tror du kommer att känneteckna SEO-året 2019?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *