Demokratin blir starkare ju fler som röstar

Just därför kommer jag som alltid att rösta både den vanliga rösträtten och kyrkovalet då jag är medlem av den svenska kyrkan.

Nedan kan ni läsa mer om kyrkovalet och varför det är så viktigt att vara engagerad i svenska kyrkan.

I dag ska jag gå och rösta i kyrkovalet 2017 och sedan köpa en ställ som man kan hänga kläderna på hos Jysk. Jag har redan 3 ställ hemma och behöver en 4:e. Jag vill ej ha garderober hemma utan jag gör om förrådet till en walk in closet.

VAR MED OCH PÅVERKA BESLUT I KYRKAN

Du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag.

Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

VAD VÄLJS I KYRKOVALET?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, lokalt:
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.
Val till stiftet, regionalt:
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
Val till kyrkomötet, nationellt:
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Missa inte!

Snart åker jag till en skönhetssalong i Stockholm igen för att fixa och trixa med 3D ögonbryn. Veckan som kommer får jag även besök från London en affärsman som driver fabrik och massor av butiker. Vi ska ha konferens tillsammans med honom.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *