Vill du verka smart? Skippa de svåra orden!

”Kontentan” ”Acklimatisera” ”Frapperande”

Har du också försökt slänga dig med begrepp som du egentligen inte skulle använda till vardags när du vill imponera på någon? Du är inte ensam. Men tvärtemot vad man kanske kan tro gör en forcerad jakt på ”fina” synonymer, dig dummare än vad du är. Åtminstone om man frågar dem du pratar med.

Psykologiprofessorn Nora A Murphy samlade en grupp studenter och bad ena halvan av gruppen att ”försöka verka intelligenta” under en videofilmad diskussion. Detta medan den andra halvan fick diskutera efter eget huvud, utan några instruktioner för hur de skulle agera. Innan diskussionen IQ-testades samtliga deltagare och efter inspelningen fick studenterna ranka varandras intelligenskvot baserat på det intryck de gjorde på film.

Det visade sig att gruppen hade lättare att estimera de övrigas IQ korrekt hos de deltagare som använde svåra ord, och rent allmänt, försökte verka samlade och självsäkra. Det innebar alltså att både de med hög och låg IQ kunde identifieras med bättre precision.

”Huruvida” ”Karambolage” ”Konflux”

Forskarna förklarar detta med att då vi anstränger oss för att verka smarta, så riskerar vi att exponera allt det vi inte vet. Och ju mer vi försöker – desto tydligare blir det att vi inte har koll.

Det samma verkar gälla i skrift. Ja, du kan till och med framstå som dummare än vad du är genom att använda ett språk du inte behärskar. En annan studie visar nämligen att när en grupp testpersoner skulle ranka en samling uppsatser, upplevdes de författare som använde ett avancerat och utbroderat språk som mindre intelligenta än de som skrev enkelt och koncist. Ju mer avancerat språket blev, desto lägre rankades författarens IQ. Forskarna konstaterade dock att en blomstrande språkdräkt givetvis kan vara av godo – så länge det har ett syfte och hjälper läsaren fram till slutpoängen.

Ett svar på ”Vill du verka smart? Skippa de svåra orden!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *