Studie om kvinnliga bloggare och dess etik

En kvalitativ studie om kvinnliga bloggare etiska förhållningssätt gentemot sina läsare. Alla är anonyma och en av dem är jag själv. Ni kanske finner vem av dem som är jag, men jag får ej avslöja.

Författare Josefin Andersson som går kandidat examen inom Medie- och kommunikationsvetenskap.

Enligt Findahl (2014) läser halva Sveriges befolkning bloggar. Studien fokuserar på de som har minst fem års erfarenhet av bloggande.

Genom att undersöka vilka tankar och värderingar som finns kring etik i bloggosfären vill jag skapa förståelse för hur bloggarna själva resonerar kring detta. I Sverige idag är det tre gånger så många kvinnor som män som bloggar och genom att titta på vilka som finns på topplistorna över mest lästa bloggar är kvinnor överrepresenterade även där. I toppen syns också nästan uteslutande personliga bloggar skriva av kvinnor och därför är kvinnor relevant grupp att undersöka i denna studie.

Jag tror valet av att hålla respondenterna anonyma var ett bra beslut då jag tror att de vågade prata mer öppet och ge bättre svar då de inte behövde vara rädda för att det skulle framkomma att just de ställt upp i min undersökning.

Slutligen skiljer sig en av respondenternas resonemang om etik från de andra då hon menar att etik är att aldrig få någon annan i sin närhet att må dåligt eller att det handlar om att få människor i sin närhet att förstå man bryr sig om dem och också på vilket sätt de själva framstår i förhållande till sin omgivning. Hon beskriver också att hon blivit utsatt för trakasserier från andra bloggare och det verkar vara en av anledningarna till hennes resonemang. Därmed inte sagt att det behöver vara mer rätt eller fel än övrigas resonemang.

Idag är bloggare varumärken som företag slåss om att få synas tillsammans med, vilket har gjort att det har fått en annan sorts status.

Mårtensson tycker inte att journalister uppträder etiskt korrekt och att de i mycket större utsträckning än bloggare har rätt att publicera namn och vrida och vinkla sanningen. Hon menar att de hur som helst kan berätta sanningen utan att straffas för det, medan om hon som enskild bloggare skulle göra samma sak så skulle hon med stor sannolikhet råka illa ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *