Min högra hand Marianne Hiort Af Ornäs

Marianne Hiort Af Ornäs gör hemsidor till företag, bloggare mm för att hantera sociala medier. Det behöver inte vara databaserade som webbyårer kan ta hur mycket som helst betalt för.

Enligt Marianne Hiort Af Ornäs ska det inte behöva kosta mer än 5-6 tusen kronor. Marianne är en av de kvinnorna i Sverige som bär på adliga titlar som har en lång historia bakom sig ända fram till Gustav Vasas tid.

Marianne är min högra hand och min bloggmaneger numera. Hon är fantastisk pedagogisk och vi satt hela dagen och jobbade på min blogg tillsammans i mitt rosa kök. Nu börjar läsarna känna igen mitt kök då jag ofta tar emot mina besök i mitt rosa kök eller på mitt kontor i centrala Uppsala. Är det längre arbete vi ska utföra och tidigt på morgonen tar jag hellre emot folk i mitt kök. Om mötet sker på eftermiddagen som när älskade vännen Tanja Dyredand besökte mig så möttes vi inne på mitt kontor.

Det är kunden som bestämmer syfte mål och vilket deras målgrupp är. Många gör det felet att de lämnar ifrån sin hemsida i stället för att använda som sitt verktyg. Man måste avsätta tid till facebook sida och komma med erbjudanden. Man måste svara på kunderns behov. Man ska lägga upp filmer och komma in i sociala linjer. Det blir då utslag på google på en gång. Man kan ju öppna sidor google analytic och följa. Man ser där vad som händer med ens kampanjer. Då blir man också mer intresserad och är man inte intresserad av sin egen verksamhet så fungerar det sämre. Marianne har gått många digitala kurser tex hos Anna Åberg kurs i wordpress. Hos Monika Ivesksköld gick hon kursen framgång och effektivetet. Framgångsrik och lycklig finns en bok som Monika även har skrivit. Lycklig och framgångsrik (bok) och hur man kommer in i tekniska tänkande. Man presenterar sig och tänker på vad man lägger ut. Det man skriver eller tänker ska inte misstolkas.

Högst 7 rubriker på mina aktiviteter säger Marianne att hon fick lära sig på Monikas kurser. Den struktur jag har på min dator ska jag ha på min mail. Monika är suverän på struktur.

Lite Historik kring den adliga ätten som Marianne tillhör

Tjänstemannen Sverker Hiort Af Ornäs Åkerberga, har deponerat vapenritningen i orginal för adliga ätten Hiort Af Ornäs nr 2012. Landssekrateranren Han Gustaf Hiort Af Ornäs adlades med hävnisning till gammalt frälse år 1768 på Stockholms slott av Konung Adolf Fredrik. Vapenritningen utförd av riksheraldiktern Daniel Tilas 1769. Det inressanta med denna ritning är att det framgår att ättens namn först var tänkt att vara Lillienhiort, men att Gustav den 3:e personligen ändrat den till Hiort Af Ornäs. Detta sannolikt som ett tecken på konungens vurm för vasatiden och släktens samröre med Gustav vasa.

I tidningen Arte et Marte som ges ut från Riddarhuset nr 1 2009  finns Johanniterhjälpen som man kan stödja.

Barbro Stigsdotter

Barbro Stigsdotter född 1472 var en svenska adelsdam och en gestalt i Vasasagan. Hon var dotter till Stig Hansson och Karin Olofsdotter. Gift med Arent Persson till Granhammar och Ornäs. Bodde i Ornäs mellan Falun och Borlänge.

Gustav ska ha blivit inlåst av Arendt, men hustrun hittade nyckeln i makens avlagda rock, öppnande dörren och hjälpte Gustav att fira sig ner genom helighuset till loftets baksida.

Enligt traditionen skulle det vara stig Hansson. Barbrors far som försökt förråda Gustav Vasa, vilken räddades av husets dotter Barbro. Förloppet och Barbros roll i det som skedde var alltså i huvudskak detsamma emdans rollen som Gutsvas svekfulla värd var Stig Hansson, inte Arendt Persson. I det första nationella porträttgalleriet på Gripsholms slott under 1820 talet ingick hennes porträtt bland tavlorna av sex berömda svenska kvinnor ur historien, de övriga var heliga Birgitta. Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sophia Rosenhane, Vendela Skytte och Sophia Elisabet Brenner.

Under andra delen av 1800 talet och tidigt 1900 talet togs myten om Barbro Stigsdotter åter fram i ljuset. År 1907 reste även ett monument till hennes ära. Det står vid Lodstoparbo invid Ljustern nära Säter.

Lite Historik kring adliga titlar och familjen Hiort af Ornäs (Ur Sveriges Adelsnkalendern år 2010)

Namnet kommer ursprungligen från Dalarna. Äldsta kända stamfader var Johan i Stråtenbo i Kopparbergs län. Han förde i sitt sigill två hjorthorn, kanske upptaget efter farmoderns släkt som förde just två hjorthorn. Dennes avkomling i fjärde led var handlanden och rådmannen i Falun Hans Dominiksson Hiort till lilla Ornäs. Hans sonson landssekrateraren Hans Gustav Hjort adlades med hänvisning till gammalt frälse 1768 8/12 på Stockholms slott av Konung Adolf Fredrik med namnet Hiort af Ornäs, men sköldbrevet utfärdades först 1773 30/4 på Stockholms slott av Konung Gustav III och introducerades 1774 20/ 12 under nr 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *