Testa tankens kraft med en citron

Är du chef, som jag för ett företag och behöver utveckla dig?

Jag som driver franschise företag ska snart på chefutveckling inom mitt område. Då samlas alla store manager eller ägare för att gå igenom utbildning tillsammans med vår VD och marknadsansvarige.

Du hittar även chefsutvecklings studier på Recatch där man dessutom använder sig utav tankens kraft.

Detta är tankens kraft och nu kan du testa tankens kraft

Det du tror ska ske är vad som kommer att ske. Därför bör du kontrollera vad du tror om dig själv och din framtid. Även inte döma människor på förhand eftersom din tro om dem också kommer att stämma överens med dina förutfattade meningar. Sedan säger folk “vad var det jag sa”.

Testa tankens kraft

Tänk dig hur du tar fram en citron och börjar skala citronen. När du har skalat citronen färdigt tar du en klyfta av den och börjar tugga. Känn hur det smakar surt och föreställ dig den sura smaken genom att blunda. Hur reagerar du? Du kanske kunde känna effekten av din tanke och riktigt känna smaken av en citron. Du kanske även märkte en kroppslig reaktion, att det “sög” i mungiporna, salivutsöndringen ökade och magen förberedde sig för att ta emot föda. Kroppen tar hjälp av sin erfarenhetsbank där vi lagrar våra minnen och erfarenheter av vad vi upplevt. De kan sedan framkallas olika lätt beroende av vad det är för erfarenheter. Du kan även byta ut citronen med vinbär som också är sura vare sig de är mogna eller inte.

Om du nu reagerar genom att bara tänka på hur du äter en citron så kan du reagera på allt du tänker både bra och dåligt. Det viktiga med tankens kraft är att du ska ta bort dåliga tankar och bara tänka positivt och med god självkänsla. Detta får du ta mer del av på Reactch kurser för chefsutveckling där du får psykologiska kurser.

Recatch anlitas av företag organisationer och skolor för att genomföra olika typer av utbildningar

Dessa föreläsningsområden finns hos Recatch

Chefsutvecklingsprogram

  • Situationsanpassat ledarskap
  • Stress och stresshantering – Hur får man en dräglig obalans i livet
  • Krishantering – Vad händer med oss om vi hamnar i en kris
  • Det svåra samtalet – Hur tar man upp svåra ämnen med sina medarbetare. (Det sägs att man kan säga allt bara man säger på rätt sätt. Det känns som om denna kurs också ger färdigheter i att kunna kommunicera och säga saker på rätt sätt utan att det blir större klyfta mellan chef och anställd.)
  • Förändringsprocesser – Vad händer med medarbetare vid företagsnedläggningar
  • Neuropsykologi – Funktionsprofil vid olika typer av neuropsykiatriska diagnoser
  • Grupputveckling – Vad behöver en arbetsgrupp för att utvecklas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *