När centralastatistikbyrån ringer angående statistik

Vi blir alla uppringda av centrala statistik byrå i Sverige som konstant vill ställa oss frågor i olika ärenden.

I dag ringde de mig när jag var på kändisfest och det var hög musik i bakgrunden. Kvinnan i telefon kunde höra mig, men för mig var det omöjligt att höra henne. Jag bad att hon skulle återkomma när jag var på en lugnare miljö.

Det finns en sida som ordnar sådana enkäter och statistik för den som har behov av det.

Tex så kan det gälla en skola och dess miljö. Hur ser lärarna på sitt arbete? Hur uppleveler eleverna sin skolgång eller hur upplever föräldrarna att deras barn hanterar skolan?

Du kan även välja ett ämne i skolan och göra en enkät och statistik om den. När jag gick mentorring på Hotell Clarion Gillet i Uppsala så fick vi ofta fylla i en enkät om vad vi ansåg om vår utbildning. Jag kände då att jag behövde mer tid med min mentor. Vi fick varje vecka en föreläsare som skulle berätta hur deras resa till framgång hade gått till. Jag tycker att det var lärorikt. Jag vill ändå ha mer tid mer vår egen mentor för att jag tror att det är bättre av vi tillsammans med vår mentor och andra deltagare kunde få mer ut av varandra. Vi fick 3 timmars föreläsning och endast 30 minuter av dessa 3 timmar med våra kurskamrater och mentor. De sista 30 minuterna fick vi berätta hur långt vi hade kommit i vår utveckling och sedan gav vi varandra råd. Tiden var för knapp jag hade velat prata mer med mina kurskamrater. Vi borde få en sådan enkät om statistik redan i början från mentorring. Nästa gång kanske vår mentor kan vända sig till Entergate och får tidigare uppgifter om vad vi faktiskt behövde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *