85 % av sjukdomar handlar om dina känslor?

Om nu 85 % av våra sjukdomar uppstår p. g. a våra känslor vad beror då 15 % av våra sjukdomar på?

Vi ärver också vissa sjukdomar från våra förfäder som i sin tur har skapat dem via sina känslor. 85 % kan vi själva påverka och 15 % av våra sjukdomar kan vi också påverka, men dessa tar bara lite längre tid. Jag har ett motto jag lever efter och den lyder så här “Allt är möjligt, det omöjliga tar bara längre tid”.

Ingen människa vare sig det är läkare eller någon annan kommer någonsin kunna påverka min syn på min hälsa ever. Jag har själv bevis på hur jag har kunnat bearbeta bort massor av mina hälsoproblem där läkare inte ens har förstått hur det kommer sig. Läkare är inte gud och de har inte alla svar. De studerar 5 år på universitet och sedan praktiserar 3 år och detta visar att de lär sig bara vad andra människor innan dem har kommit på. En duktig läkare utvecklar och är öppen för nya alternativ och mal inte på gammal skolmedicin för att slippa ta ansvar.

Jag har även rådfrågad vissa människor som har givit mig ett svar som tyder på okunskap. Jag har bett sådana läsa böcker om attraktionslagen för att de ska förstå att jag inte har något att lära mig av dem när de saknar kunskap i ämnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *