Min personprofilanalys

I dag ska jag få besök i mitt hem av coach konsulten Anna Lena Tegebro som ska göra en personprofilanalys av mig.

Sedan kommer jag och Anna Lena Tegebro tillsammans åka till Domtrappkällaren i Uppsala för att möta upp andra personer i vårt affärsnätverk.

Extended DISC Person Profil handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte min personlighet utan ger snarare en bild av vilket beteende jag har i en given situation.

Det är också viktigt att poängtera att det varken finns bra eller dåliga profiler – bara olika profiler.
Profilen är alltså ingen bedömning av mig som person. Den profil jag får ut är ett arbetsverktyg som är till för mig och min egen utveckling i första hand.

Extended DISC person profil visar på ett beteende i en specifik situation. För att resultatet ska bli så värdefullt som möjligt för dig är det viktigt att du är ärlig och fokuserad på dig själv i en specifik situation som du väljer när du fyller i uppgifterna i Extended DISC. Försök att ha en tydlig bild av dig själv i den utvalda situationen när du fyller i profilen.

När du valt en för dig specifik situation att har fokus på ta sedan några minuter och fundera på följande frågor:

I den situationen som du valt att fokusera på – Hur ser du på dig själv?

  • Vad gör du?
  • Hur agerar du?
  • Vilka egenskaper skulle du tillskriva dig själv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *