I väntan på att bloggen flyttas till WordPress

Jag vet inte hur detta går till, men företaget Wasabi håller på att flytta hela min blogg från blogg.se till WordPress. Jag kommer därför kunna samarbeta med helt andra företag då jag blir en privat mediaperson.
Nedan ser ni Nils Engvall som driver och är en av delägarna i webb byrån Wasabiweb.se
Ni kan läsa mer om honom i tidningen Starta eget på sidan 24.
Detta är en trappa upp.
Utsikten en trappa upp
Denna gröna byggnad Sammaritergränd nr 3B i Uppsala.

I en perfekt värld där alla är goda

Skulle vi aldrig frukta vargen.

Jag säger vi, men menar jag för endast jag fruktar de vargar som tränger sig på våra liv.

De som inte kan se vargen i fårkläder kommer att bli uppäten. De vargar som använder fårkläder förstår inte att fårkläder håller i 2 år max. Sedan slits kläderna ut och folk ser vad som döljer under.

När vargen har slitit sönder sina anhängare i stycken blir det 2-0 till alla andra.

 

Denna kreation köpte jag av en civil polis i Taksim/Istanbul

När jag var i Taksim närmade jag mig vänsteraktivisternas högkvarter och såg där denna klänning i en basar. När jag tittade på den hjälpte en civil polis mig som utgav sig som en butiksbiträde.

När jag skulle betala såg jag att han var beväpnad och förstod då varför alla andra utom jag verkade så spända. Senare gick jag tillbaka till Hotellet Ottoman Palace och tätt efter mig började kravallerna och hotellet blev gasad för att de hade tagit emot demostranter.

 
 
Jag har gått ned väldigt mycket i vikt och därför är det mycket trevligare att handla kläder.
 
 

BÖN AV TACKSAMHET – Tacksamhet är den starkaste utsagan

Du får inte det Du ber om, inte heller kan Du få något som Du saknar och vill ha. Det beror på att själva förfrågan är en utsaga om avsaknad, och att säga att Du vill ha något skapar bara just den upplevelsen – upplevelsen av avsaknad – i Din verklighet.

Den rätta bönen är därför aldrig en bön om att få något, utan en bön av tacksamhet. 

När Du tackar det gudomliga i förväg för det Du väljer att uppleva i Din verklighet, tillstår Du att det faktiskt finns där. Tacksamhet är den starkaste utsagan inför Gud/Universum/Alltet; en bekräftelse på att det gudomliga har svarat redan innan Du har frågat.

Därför ska Du aldrig bönfalla; uppskatta och tacka istället.

Ingen bön – och en bön är inget annat än en glödande utsaga om det som är – blir obesvarad. Varje bön – varje tanke, varje uttalande, varje känsla – är skapande. Och lika starkt som Du håller den för sann, lika starkt kommer den att manifesteras i Dina upplevelser.

Det som i själva verket har hänt när man säger att en bön inte har besvarats är att den starkaste tanken, ordet eller känslan har blivit verksam. Men vad Du behöver känna till – och häri ligger hemligheten – är att det alltid är tanken bakom tanken – som är den tanke som styr.

Följaktligen blir det så att ju mer Du bönar och ber, desto mindre blir chansen att Du får uppleva det Du tror att Du väljer, eftersom den ursprungliga tanken bakom varje obesvarad bön är att Du nu inte har det som Du vill ha. Den ursprungliga tanken blir Din verklighet.

Att be blir mycket lättare när Du, snarare än att behöva tro att det gudomliga alltid säger ”ja” till varje bön, intuitivt förstår att bönen i sig inte är nödvändig. Då är bönen en bön av tacksamhet. Inte en anmodan eller begäran över huvud taget, utan ett uttryck av tacksamhet för det som är.

Källa: SMG, Bearbetat & sammanfattat: Brolan J Holm

Birsens dolda talanger

Birsen är en väldigt djup tjej som både skriver prosa och dikt. Här chockar hon oss med sin sångröst. Vi var massa tjejer som satt runt poolen i Mavi Kent Mersin.