Turkiets medlemskap i EU? (korrespondens mellan mig och en sakkunnig från USA)

Jag tillhör partiet kristdemokraterna sedan den dagen jag blev myndig och fick rösta. Nu har jag blivit nominerad för valet till riksdagen, men jag har då bett om att få vara med i valet för att sitta i kommunfullmäktige.

Jag har då fått frågan om vilket ämne inom politiken jag vill jobba med. Detta ska då skrivas som min presentation på valsedlarna som delas ut inför valet nästa år.

Jag är dyslektiker dvs ordblind och känner många gånger att jag behöver rådfråga människor jag anser har en annan erfarenhet än vad jag har. Något som har varit intressant för min del är att försöka jobba på att få med Turkiet i EU. Jag tror detta kommer att gagna Europa mer eftersom Turkiet är muslimsk och kontrastet till Kristendomen kan riva ner murar.

Turkiet är numera ett I land. Att kräva Turkiet på att ändra kurdernas rättigheter är bara ett sätt att skjuta i från sig Turkiets medlemskap i EU. Ett land kan tappa ambitionen om de känner att de står utanför. För att det inte ska bli moment22 av kurdernas rättigheter så anser jag att det då blir lättare om Turkiet måste som andra länder råda under Europas lagar och detta innebär på längre sikt att det blir fler i befolkningen som blir för Kurdernas rättighet procentuellt sätt. Då tänker jag på befolkningen i hela Europa som då blir medbestämmande. Om man i stället skjuter bort Turkiet så skjuter man även bort Kurdernas rättigheter. Det behövs fler röster för att ändra på lagarna även i Turkiet.

Jag är ordblind och har lättare för att förklara mig muntligt än skriftligt. Finns det frågor kring EU och Turkiets medlemskap så får ni gärna skriva och fråga.

Min fråga till dig som är medborgare i USA är följande. Anser ni att Turkiets medlemskap i EU kan stärka EU. Att kräva av Turkiet att ge kurderna sina rättigheter och samtidigt ha det som ett svepskäl till att blockera landet som medlem i EU skapar bara ett moment22 både för Turkiets medlemskap i EU och kurdernas rättigheter. Energi är oändlig och att sätta stopp för den genom att neka Turkiet är att utesluta ett I land som kan höja BNP över hela Europa tanke på de länder som har mycket fattigdom och lägre BNP som just nu är med i EU. Vad är det som egentligen styr EU är det likvida medel eller är det gemenskapen? Vad händer om EU blockerar Turkiet? Kommer då Turkiet stå ensam eller kommer landet i stället alliera sig med något som blir mer hotfullt för EU?
 
Även Cypern frågan är ett hinder som skapar moment22. Om Turkiet går med EU kommer både Cypern frågan att lösas och kurdernas rättigheter. Snart ska ni se att EU ländernas genomsnittålder kommer att vara 43 medans samtidigt kommer Turkiets att vara 28 år. Värt att nämna att Turkiet är med i G20 länderna.
 
 

Ett svar på ”Turkiets medlemskap i EU? (korrespondens mellan mig och en sakkunnig från USA)”

  1. "Turkiet är muslimsk och kontrastet till Kristendomen kan riva ner murar."

    Tror du på allvar att muslimer och kristna kommer överens bara för att de är med i EU?? VAkna… vi vill inte ha fler muslimer på denna jord. Muslimer är djävulens avkomma!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *