Viktiga argument för monarki

1. Monarkin i Sverige är ett väl fungerande statsskick som samverkar med demokratin. Den politiska makten ligger hos riksdagen då ”all makt utgår från folket”.

2. Monarkin vilar på en tusenårig tradition och är ett arv som måste bevaras.

3. Arvsrätten är en garanti för att den historiska förankringen skall bibehållas.

4. Tronarvingen fostras och skolas från första början till att bli en bra statschef utan politiska förtecken.

5. Kungen blir därigenom en viktig samlande symbol för hela nationen. Kungens meriter för det högsta ämbetet blir därigenom sannolikt större än en politikers.

6. Monarkin är ett billigt statsskick.

7. Den goodwill som monarkin innebär för Sverige är svår att beräkna i pengar. Undersökningar har dock redovisat att det sannolikt handlar om ett värde som mångfalt överstiger de kostnader som kan hänföras till monarkin.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *