VAD BETYDER NÅGOT? VARFÖR BETYDER DET NÅGOT?

Så är det strax årsskifte, och summeringarna duggar tätt i TV och radio. Vad har uppnåtts? Vad återstår att göra? Det är en slags magi, att ett skifte av siffror betyder något exceptionellt, förstås. En del människor tror att 10-systemet är det enda som är i funktion, men det är det ju inte. Vi har även 60-systemet från sumererna, som sedan utvecklades av Babylons matematiker. Därför har vi delat in en timme i 60 minuter (inte in 100 minuter), och därför har vi delat in varje minut i 60 sekunder och antalet grader i en cirkel (60 x 6 = 360 grader).

Babylons betydelse i kort
Ordet har ofta använts som en symbol för det man ansett vara ett korrupt samhällssystem. Ordet har blivit synonymt med förtryck och är en kollektiv term för materialism, egoism, fördomsfullhet och allt som undertrycker personlig frihet och sann andlighet.

 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *