Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Dag 118

Om du befinner dig i en negativ situation med någon i ditt liv, ägna några minuter varje dag åt att känna kärlek i ditt hjärta för den personen och sänd sedan ut den i universum. Bara det att utföra denna enkla handling hjälper till att ta bort all bitterhet, ilska eller negativitet gentemot den personen.

Kom ihåg att bitterhet, ilska och andra negativa känslor gör att du drar till dig motsvarande upplevelser. När du känner kärlek drar du till dig kärlek. Det du känner för en annan människa, det drar du också till dig.

 
 
 
Hon har att göra med ett monster och ändå sänder hon kärlek och vackra ord till universum. Detta kommer få monstret att bli humanare mot henne.
 
Jag testade detta och sände kärlek och ljus till universum. Jag sände så att jag själv trodde till slut att monstret var redan mänsklig och snäll.

Jag har mött reinkarnationen av Clara av Assissi

Det är en person som är levande i dag och har förut lev Chiaras liv. Nedan kan ni läsa hennes story.

Clara Scifi föddes i Assisi år 1194. Redan som ung beslöt hon sig för att endast tillhöra Kristus. Hon begav sig därför till den Helige Franciskus (1182-1226, 4 okt.) för att få råd av honom, som sedan något år tillbaka hade börjat att leva ett radikalt liv enligt Evangeliet. Franciskus samtyckte till hennes beslut att dra sig tillbaka från världen; han klädde henne själv med en dräkt av grovt tyg och ordnade en liten boning för henne vid San Damianokyrkan, vilket blev Clarissornas första kloster. Clara fick snart sällskap av sin syster Agnes och sedan av andra unga kvinnor från staden med samma intention. Så föddes den s.k. II Franciskanska Orden, kallad ”De Fattiga Damerna från San Damiano” senare ”Clarissor”. Clara levde i den allra strängaste fattigdomen efter sitt inträde i Orden hela tiden i San Damiano, och förde ett kontemplativt liv. Med moderlig kärlek tog hon hand om sina efterföljare, arbetade ihärdigt och älskade Kristus, sin Brudgum av hela sin själ.

När Påven Gregorius IX (1227-41) besökte klostret blev han upprörd över systrarnas extrema fattigdom och ville mildra deras löfte, men Clara avböjde. Regeln som slutligen skulle gälla för Clarissorna godkändes och promulgerades först av Påven Urbanus IV den 18 okt. 1263 (den s.k. ”Urbanianska”). För att försäkra sig om att få leva i den absolut radikalaste fattigdomen för Himmelrikets skull, så utbad sig Clara det s.k. ”Fattigdomsprivilegiet” av Påven Gregorius IX, daterat den 17 sept. 1228. Detta dokument ger de ”Fattiga Systrarna” i San Damiano rätten att inte ha någon egendom i denna världen, ”genom att i allt följa Honom, som för oss blev fattig och är Vägen, Sanningen och Livet”. Clara och hennes medsystrar levde under den s.k. ”Ugolinska” Regeln från år 1219, vilken tiger helt om den gemensamma fattigdomen och som sedan genom olika omarbetningar kom att ge upphov till en gren i Orden som har rätt till gemensam egendom. Detta stod naturligtvis klart för Clara, som så ivrigt önskade att alla hennes medsystrar skulle få åtnjuta samma privilegium som hon att endast äga Kristus. Hon bestämde sig för att be om en skriftlig försäkran om att deras liv i radikal fattigdom inte skulle tas ifrån dem eller förändras. Clara var stark i anden, men försvagad till kroppen på grund av all botgöring och fasta. Den stränga livsföringen medförde att hon blev sjuk.
När Saracenerna belägrade Assisi, reste sig Clara från sjukbädden, hämtade Sakramentet och visade sig med monstransen i dormitoriets fönster. Samma dag gav sig fienden av. I julimånadens hetta år 1252 orkade Clara inte längre äta. Påven Innocentius IV (1243-54) gästade då Assisi och fick veta, att en helig kvinna väntade i San Damiano på att hennes Regel skulle godkännas. Äntligen den 11 augusti kom bud till klostret med den påvliga bullan som godkände de Fattiga Damernas Regel. Clara kunde med glädje sluta sina ögon. Hon dog med den påvliga bullan tryckt mot bröstet och med ett leende på läpparna. Två år senare blev hon helgonförklarad av Påven Alexander IV (1245-61), samme påve som högtidligen förklarade att Franciskus Stigmatasår var autentiska. Pius XII utropade Clara år 1958 till Televisionens Skyddshelgon eftersom hon fick en vision av Julnattsmässan i Franciskusbasilikan på sin sjukbädd (hon beskrev efter Mässan för sina medsystrar varje detalj och vilka personer som var närvarande. Hon hade aldrig besökt den nybyggda basilikan eller ens kunnat tala med någon som sett den p.g.a. sin svåra sjukdom!).

Mitt studiebesök hos silikontuttarna

Jag har en inbjudan att göra studiebesök för att lära mig mer om hallon och silkonbröst.

Nedan ser ni ett urval av slikonkuddar man stoppar in i brösten.

Medans jag väntade på föreläsaren satt jag fint och målade mina naglar.

plastikkirurgi
plastik kirurgi
Detta är bara början på mina studiebesök för snart i år kommer jag resa längre bort för mer utbildning inom skönhetsbranchen. Jag ska studera botox och fillers för att lära mig mer om plastik kirurgi.
Till startsidan
Translate »