Avatar innebär den som har en speciell funktion på jorden

Bakgrund

För cirka tre år sedan, startades Oneness University, som ligger nordväst om Chennai ( Madras) i sydindien. Grundarna är ett indiskt gift par, Amma och Bhagavan. De sägs vara avatarer, vilket Bhagavan förklarade så här när jag träffade honom:

– I Indien är det allmänt ansett att när en människa föds med ett speciell syfte/funktion så kallas han avatar, en gudsinkarnation. Funktionen, uppgiften kan vara olika och inom så skilda områden som konst, matematik, fysik eller som i vårt fall andlighet. Amma och jag är här för att hjälpa människor att nå ett högre medvetandetillstånd.

Men hur kan man vara människa och Gud samtidigt?

– Precis som en människa har många personligheter inom sig, kan man agera utifrån olika medvetandenivåer. Vi hävdar att det finns ett mänskligt medvetande och något som vi kallar ett gudomligt medvetande. De är som två personligheter inom dig. Du kan antingen vara i det mänskliga medvetandet eller i det gudomliga. När du fungerar utifrån det mänskliga medvetandet säger vi att du är en människa och när du fungerar utifrån det gudomliga medvetandet kallar vi det att du är ett med Gud. På det viset kan du vara både människa och gud samtidigt, enligt vårt sätt att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *