Skip to content

Alexander Schulman känner sig hotat av lilla mig

Alexander Schulman är ju paranoid. Vad tror han att jag ska kunna slå ner honom? Men han är ju viktig har han inga livvakter? Läs Alexander Schulman senaste inlägg ett tal till Riket (Ni vet han är ju nästan släkt med Kungen). Alexander Schulman du kan ju börja med att be din vackra gäng sluta ringa runtContinue reading “Alexander Schulman känner sig hotat av lilla mig”